Tinnitus

TİNNİTUS
Hastalık sonucu ortaya çı­kan kulak çınlamasıdır.

Tinnitus başlı başına bir hastalıktan ziyade bir hastalığın belirtisidir.Tinnitus, uzmanlarr tarafından, mekanoakustik ve elektrik sinyallerin aynı anda oluşturduğu ses duyamsaması olarak açıklanır. Tinnitus, önceleri hastalara eksternal bir ses kaynağından geliyormuş gibi gelebilir. Bu açıklama tıbbi olarak tinnitus olarak prezente olan kimi halleri teşhis dışı bırakmaktadır.  Mesela fizyolojik tinnitus, pulsatil vasküler tinnitus gibi. Yine bahsi geçen tinnitus sempozyumunda baş,boyun ve kulaktan gelen bazen eksternal olarak da duyulabilen tinnitusla eş değer olan seslere somato-sesler denir biçiminde açıklama yapılarak, tinnitus kapsamına alınmıştır.

Tinnitus

Tinnitus

TEDAVİ

Tinnitusta belirgin bir etyoloji ortaya konabilirse tedavi etyolojiye yöneliktir. Fakat çoğunlukla etyoloji belirlenemediği için semptomatik tedavi uyguanır. Objektif tinnituslu hastalar tedavi yaklaşımları ile zamanla düzelir. Sübjektif tinnitus sistemik hastalık varlığında tedaviye iyi yanıt verir.

Jasderboff tinnitus modelinde üretilen tedavi stratejisi tinnitus retraining terapisi (TRT) olarak bilinir. Bu yöntemde oluşan rahatsızlığın habitüasyonu ve tinnitus algılanmasının habitüasyonu esasdır. Bu tedavinin komponentleri:

1. Yaşadığı rahatsızlık ve tinnitus sinyaline yönelik direk danışmanlık
2. Tinnitus sinyalinin kuvvetliliğini azaltmak ve habitüasyonu kolaylaştırmak için white noise kullanmak
3. Otonomik uyanırdan azaltmak için relaksasyon teknikleri kullanmak
4. Tinnitus sinyalinin kortikal persepsiyonunu azaltmak için çevresel sesleri güçlendirmek

TRT mantığı nörofizyolojik model olmasıdır. İlk ve en önemli adım hastaya tinnitus konusunda açık ve doğru açıklama ve tedavisi konusunda hastaya umut aşılamaktır. Audituar sistemle ilgili sorun olmadığı anlatılmalıdır. Hastaya tedavi alternatifleri olduğu belirtilmelidir. TRT nin başansı % 80 dir. TRT Büyük Britanya da 230 odiyoloji bölümünden 148 inde tercih edilen tedavi yöntemidir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git