ÜLSER

ÜLSER.
Bir epitel yüzeyindeki, deri ya da mukoza altı dokuları açıkta bırakan kronik yaradır. Ülser, çeşitli faktörlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bunlar, do­laşım ya da boşaltım yetersizliği, enfek­siyon, ısı, soğuk, kimyasal maddeler, ba­sınç, ışınlanmanın neden olduğu yıkım, habis tümörler ve sinir sistemi hastalık­larıdır. Son sayılan neden, ağrı duyu­sunun yok olmasıyla etkisini gösterir, çünkü, bu duyunun yokluğunda, deride sık, ufak yaralanmalar gerçekleşir.

ÜLSER

ÜLSER

Ül­ser örneklerine gelince: Varis ülserlerin­de nedenler, yetersiz dolaşım ve drenaj­la, yaralanmadır. Siflitik ülser, Trepone ma palladium enfeksiyonu sonucu or­taya çıkar. Kemirici ülseri’nde neden, basal hücreli karsinom adlı habis tümör­dür. Delici ülser (ayak tabanının) mer­kez sinir sisteminin, frengi sonucu yıkı­ma uğramış olması sonucu, ayak taba­nındaki duyu hissinin yitirilmiş olması­na dayanır. Yatak yaraları’nda neden, basınç, yetersiz dolaşım ve drenajdır. Ülser tedavisi, nedenin yok edilmesine dayanır. Bu gerçekleşemezse, ülser de iyileşmez. Habis ülserlerde, tümörle bir­likte, ülserli bölge de çıkartılmalıdır. Bazı vakalarda, derialtı dokularıyla, ül­ser çevresini yapan deri kenarlarının aşı­rı yıkımı, ülserin iyileşmesini olanaksız kılmaktaysa, buraların kesilmesi ve yeni deriyle aşılanması uygundur. Ülser, ne­deni antibiyotiğe duyarlı bir mikroorganizma enfeksiyonu (örneğin, frengi) olmadığı takdirde, antibiyotikler etkisiz­dir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git