VARİS

VARİS.
İki kadından birinde ve 40 ya­şını aşkın erkeklerin de dörtte birinde varis oluşmaktadır.
Nedeni:
Bu olay, gerçekte, insanın ayakta durmasının cezasıdır; çünkü, an­cak bu durumda kanın, yerçekimine kar­şı bir yönde, kalbe dönmesi sorunu or­taya çıkmaktadır. Normalde, kanın bu geriye dönüşü, bacak kaslarının kasıl­masıyla kanı yukarı doğru pompalamış olması sonucu gerçekleşir. Aynı zaman­da, toplardamarlar içindeki kapaklar da sağlam olmalıdır, çünkü bunlar, tek yön­lü açıldığından, kanın gereken yönde gitmesini sağlar. Kapak yetmezliğinde, toplardamarlar genişler ve içlerindeki kan ilerleyemez. Bu duruma, “varislesme” adı verilir. Bunların oluşmasında etken olan faktörler, gebelik, kabızlık, pelvis içinde toplardamarları tıkayan herhangi bir olay, uzun süre hareketsiz, ayakta durmayı gerektiren mesleklerdir (dişçilik, berberlik, vb…) gibi.
Belirtileri:

varis

varis

Etkilenen toplardamar­lar, derin olanlar değil, derialtmda gö­rülen, yüzeysel safen sistemi toplarda­marlarıdır (bkz. Safen Toplardamarları). Bunların kapaklarının yetmezliği sonu­cu, bacaklarda ağırlık ve yorgunluk his­si, ayak bileklerinin şişmesi, sık görülen deri döküntüleri, ülserler ve flebit ortaya çıkar. bkz. Tromboflebit.

Tedavi:
Yaşlılara ve ameliyat edile­meyecek durumda olanlara ya da ame­liyatı istemeyenlere, esnek çoraplar, ve­ya bandajlar salık verilebilir. En uygun tedavi, cerrahîdir ve üç tür cerrahî gi­rişimden söz edilebilir: Zerk, kesip bağ­lamak, bağlayıp toplardamarı yüzerek çıkartmak. Zerk yönteminde, bir kuru­tucu, büzücü solüsyon toplardamar içine zerk edilir. Bu, bir pıhtı oluşturduğun­dan, kan yolunu değiştirip etkilenmemiş toplardamarlara yönelir. Hafif vakalar­da, bu girişim etkili olmakla birlikte, aynı varisleşme tekrarlayabilir. Soymak yüzmekten kastedilen, kasıktan, ayak bileğine kadar toplardamar içinden uzun bir tel geçirmek, toplardamarı sıkıca bu tele bağlayıp, çekip çıkartmaktır. Bu, et­kili bir ameliyattır. Kesip bağlamak, bu kadar etkili değildir. Burada, asıl safen toplardamarıyla, dalları bağlanıp, kasık­ta birbirlerinden ayrılır ve toplardamar­lar boyunca kesitler yapılıp, derin ve yüzeysel toplardamarları birleştiren da­marlar bağlanır, bkz. Toplardamarlar.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git