VURGUN

VURGUN (Caisson hastalığı).
Yol ve su işlerinde basınçlı hava odalarında veya su altında 20 metreye kadar derinlikler­de çalışmak olağandır. Caisson adı veri­len bu basınçlı odalarda ya da dalma çanlarında sıkıştırılmış hava vardır. İç basıncı her 10 metre derinlik için 1 atmosfer olarak ayarlanan bu odalarda iç ve dış basıncı ayarlayan ek bir bölme de vardır.
Bu basınçlı odalarda çalışan bir işçi, normal hava basıncına çok süratli geti­rilirse, Caisson hastalığı denen durum ortaya çıkar.
Nedeni: İnsanlar, yüksek hava ba­sıncının etkisinde kaldıklarında, havanın içindeki başlıca gazlardan olan oksijen ve azot (nitrojen), artmış miktarlarda kanda ve doku sıvıları içinde erir. Ba­sınç çok çabuk alçaltılırsa, bu gazlar eri­yik halinden açığa çıkıp, kan ve doku sıvıları içinde kabarcıklar oluştururlar. Bunlardan oksijen hemen kullanılır, fa­kat kimyasal aktivitesi az olan azot gazı kabarcıkları ise, bu sıvılarda saatlerce kalır.

VURGUN (Caisson hastalığı)

VURGUN (Caisson hastalığı)

Belirtileri:
1. Eklemlerde ve ek­lem aralıklarında gaz birikmesinden ötü­rü oluşan şiddetli sancı. Bu belirti, ilk bir iki saat içinde ortaya çıkmayabilir.
2. Akciğer kan damarlarında gaz kabar­cıklarının varlığından ötürü, göğüste sı­kışıklık duygusu ve solunum darlığı gö­rülür.
3. Beyin kan damarlarındaki gaz kabarcıklarından ötürü, çift görme, baş dönmesi, görme bulanıklığı ve hatta kon-vülsiyonlar belirir. Omurilikte gaz bu­lunmasından ötürü, bacaklarda felç olu­şabilir. Kusma, bulantı ile birlikte karın ağrısı ve sağırlık görülebilir.
4. Deride rahatsız eden kırmızı lekeler ortaya çı­kabilir.
Tedavi: Hasta hemen, yeniden ça­lışması sırasında etkisinde kaldığı yük­sek basınç altına sokulur. Bu basınç, ya­vaş yavaş, 6 saat veya daha uzun bir süre boyunca azaltılır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git