Yaş ve Cinsiyete Göre Depresyon

1. ÇOCUKLUK DÖNEMİ DEPRESYONU
Yapılan araştırmalar çocuklarda ve gençlerde de depresyonun sık gözlemlendiğini, ancak bu yaş
gruplarında depresyonun çoğunlukla tanınmadığını ve tedavi edilmediğini göstermiştir. Çocuklarda ve gençler­de tedavi edilmeyen depresyon aile ilişkilerinin bozulmasına, sosyal geli­şimlerinin olumsuz etkilenmesine, okul başarılarının düşmesine, alkol veya masına neden olabilir.

Çocuklarda ve gençlerde belirtilerin tespit edilmesinin zor olması ve bu belirtilerin büyüme dönemi ve hormo-
nal değişiklikler gibi etkenlerden etkileniyor olması depresyon tanısı­nın konmasını güçleştirmektedir. Ayrıca küçük yaştaki bireylerde göz­lenen depresyonla ilişkilendirilen birçok davranış çocuklarda ve gençlerde normal tepkiler olabilir. Depresyon tanısı koyarken belirti­lerin sayısı, süresi ve şiddeti dikkate alınmaktadır.
Okul öncesinde depresyon görülen çocuklar bitkin ve cansızdır. Oyunlara ilgisi yoktur ve kolaylıkla ve daha sık ağlar.
İlköğretime devam eden çocuklarda görülen depresyonda çocuklar bitkin, cansız ve mızmızdır, alışılmışından daha çok sinirle­nir, üzgün bir görünümü vardır, kolaylıkla cesaretini kaybeder ve et­kinliklerden vazgeçer, can sıkıntısından yakınır, ailesi ve arkadaşlarıy­la daha mesafeli olur, okul ödevleri ile ilgili zorluk yaşar, ölümle il­gili çok sık konuşur.
2. ERGENLİK DÖNEMİ DEPRESYONLARI
Ergenlikte özellikle erken dönemdeki depresyon belirtileri her za­man tipik olmayabilir. Erken ergenlik döneminde depresyonun mas­kelenmiş belirtileri görülür. Geç ergenlikte görülen depresyon ise daha çok yetişkin depresyonuna benzer.
Bu nedenle ergenlik döneminde depresyonun klinik belirtilerini erken ve ileri dönemler için ayrı ayrı betimlemek uygundur.
a. Erken Ergenlikte Depresyon
1. İç sıkıntısı ve huzursuzluk
2. Yorgunluk ve bedensel uğraşlar
3. Konsantrasyon güçlüğü
1. İç sıkıntısı ve huzursuzluk
Sürekli sıkıntı ve huzursuzluk, erken ergenlikte genellikle gizli bir depresyona işaret eder. Olaylara karşı tam bir ilgisizlikle yoğun uğ­raşlar arasında gidip gelen ergen, kendisine zevk vermeyen fakat uğ­raştıracak şeyleri umutsuzca aramaya koyulur. Bunu dayanılmaz sıkın­tısı için bir çıkış yolu olarak görür. Erişkin bir insanda sık rastlanan depresif bir belirti olan yalnızlık duygusuna katlanamaz ve sürekli ola­rak kendini boşluk ve izolasyon gibi duygulardan korumaya çalışır.
2. Yorgunluk ve bedensel uğraşlar:
Kendini çok enerjik ve çok bitkin hissetmek arasında gidip gelen ergen, yeterli bir uykudan sonra da kendini yorgun hisseder.
3. Konsantrasyon güçlüğü:
Bu belirti, ergeni yardım aramaya itmesi bakımından önemlidir. Bunun en tipik örneği okuldaki başarının düşmesidir. Ergen ne kadar çaba gösterirse göstersin bilgileri alamadığını ve zihninde tutamadı­ğını söyler. Depresyondaki bir erişkin konsantrasyon güçlüklerini ilgi­sizliğine yorabilir. Ancak depresyondaki ergen, nadiren bunun açıkla­masını yapar ve derinde yatan depresyonundan şüphelenmek zordur.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git