YAŞ VE GÜZELLİK

Güzel gözükmek için belli bir yaş yok­tur. Her yaşın kendisine göre bir çekiciliği vardır. Hatta, güzelleşmeye çalışmak için hiç bir yaşın geç sayılmadığını da ekleyelim.Güzel kalmak bir görev sayılabilir. Bu gereksinme hem kendimiz hem de çevremizdekiler açısından geçerlidir. Bu konuda yaşın hiç bir önemi yoktur, önem­li olan güzel olduğuna insanın önce ken dişinin inanmasıdır. Böylesine bir inan­cı gurura bağlamak yanlış bir değerlen­dirme olur. Güzellik duygusunun oluşu­mu kadın yaşantısının ilk döneminde başlar. İşte bu yüzden çocuğun aynada kendisini uzun uzun seyretmesine engel olmamak gerekir. Aynı şekilde ona vücu­dunun güzelliğine katkısı olmadığı kanı­sını da kazandırmamalıdır. Çocuğu mad­di güzelliğin gereksizliğine inandırmaya çalışmak hatalı bir davranıştır. Aksine ki­şiliklerini kazanmaları ve seçme zevkle­rinin gelişmesi için çocuklara bu konu­da yardım etmek gerekir. Saç biçimini değiştirmek veya yeni giysiler istemek özellikle bir kız çocuğunun en doğal hakkıdır. Ana babanın bu istekleri anlayışla karşılayıp, ölçülü bir biçimde yeri­ne getirmesi gerekir. Kişiliğin gelişiminde dış görünüşün öne­mi çocuğa anlatılmalıdır. Çocuk ancak o zaman vücudunun ve yüzünün bakı­mına gereken özeni gösterebilir. Gerçek ten de gençlik ve güzellik temizliğin ve sağlığın simgeleridir. Güzellik bazı du­rumlarda doğuştan kazanılmış bir ni­teliktir. Fakat sonradan elde edilebilme­si hiç de olanaksız değildir. Her iki hal­de de bakım çok büyük önem taşır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git