BİT

Bitlerin birkaç yüz türü tanımlan-mışsa da, insanda parazit olabilen ancak iki türü vardır. Bunların doğal ortam­ları, insan derisi ve kılı veya saçlarıdır ve bu ortamlar dışında ancak bir iki saat yaşayabilirler. Buna göre, kişide bit’ in bulunması bu parazitin diğer bir bitli kişiden geçtiğini gösterir. İnsanda bulu­nabilen bir tür bitin adı “Phtirus pubis” olup, ancak pubis bölgesi kılları arasın­da bulunur ve genellikle cinsel birleşme sonucu bulaşır. İnsandaki diğer bir türü ise “Pediculus humanus” olup, iç çama­şırların dokunduğu bölgeyi tahriş edip, kronik vakalarda deride kalınlaşma ve kızarmaya neden olurlar. Bitler, tifüs mikrobu olan Riketsia’ları taşırlar. Epi-demik tifüsün belirli mikrobu olan “Ri-kettsia prowazeki” özellikle Phthirus pu­bis tarafından taşınır ve tifüse özellikle soğuk iklimli bölgelerde, insanların bir­birine çok yakın yaşadıkları ve yıkanma olanaklarının fazla olmadığı yerlerde rastlanır. Bu hastalık, çoklukla savaş ve göçmen kampı hastalığıdır.
Bit bulaşmasının teşhisi, deri, saç ve­ya çamaşırlarda bitin görülmesiyle ko­nur. Bu hayvanlar 1-4 mm. uzunluğun­dadır. Yumurtaları çok ufak olup, gri -beyaz ve ovaldir, saç veya çamaşırlarda görülebilir. Baştaki bitler, gövdede bulu­nanlardan biraz daha ufak ve daha ko­yu renktedir. Phthirus pubis en ufak bir türü olup, rengi koyudur. Bitlerin bu­lundukları yerlerde kaşınma sonucu oluşmuş çizik izleri vardır ve bu yerler mik­rop kapabilir.
Tedavi: DDT tozu veya emülsiyonu iledir. Gamma benzen heksaklorür de etkilidir. Hatırda tutulması gereken özel­lik, bitlerin hemen ölmediği ve bu mad­delerin uygulanmasının birkaç kez tek­rarının gerekli olduğudur. Saçlara bu­laşma olduğu hallerde, saçların kısa ke­silmesi, tedaviyi kolaylaştırır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git