Eklem Hastalıkları

Eklemler, oynar ve oynamaz diye sınıflandırılır. Oy­namaz eklemlere kafatası kemikleri ara­sı eklemler, dişlerle kemik arası olanlar örnek verilir. Oynar eklemlerin de yarı oynar ve oynar eklemler olarak diğer bir sınıflaması vardır. Oynar bir ekleme en iyi örnek, diz eklemidir: Burada, ek­lem yüzeyleri tamamen birbirine uyar.

Kıkırdaklı eklem yüzleri arasında kı­kırdaktan eklemlerarası yüzeyler vardır (yarım ay kıkırdaklar). Oynar eklemleri sinovyal bir kese çevreler ki, bunun için­de, yapışkan ve eklemde kaymayı kolay­laştırıcı bir sıvı olan sinovyal sıvı bu­lunur. Bu kese dışında, kapsül bağı adı­nı alan bir bağdoku bulunur. Yarı oy­nar bir eklemde, eklem yüzeyleri birbi­rine tam olarak uymadığından, eklemi yapan kemikler, kıkırdak ve bağlar ara­cılığıyla bir arada tutulur ve bu tip ek­lemlerin hareketleri, bu ara oluşumların esnekliğine bağlıdır. Bu gibi eklemlere örnek olarak, omurganın omurlarını gös­terebiliriz: Omurlar arasında kaim bağ kıkırdaksı yüzeyler vardır.Oynar eklemler, ayrıca, hareketlerine göre sınırlandırılabilirler: Yuvarlak, men-teşemsi, eğersi ve döner eklem gibi.

En fazla hastalanabilen eklemler, diz, kalça, ayak bileği ve dirsek eklemleri­dir; çünkü bunlar, dış etkilere diğerle­rinden daha fazla açıktır. Deri ve eklem boşluğu sağlam kaldıkça, eklemlerin ze­delenmesi önemli olmayabilir, fakat ek­lemlerin delinerek yaralanması çok teh­likelidir. Eklem boşluğunun iç yüzünü kaplayan zarm iltihabı, sinovit adını alır. Bu iltihap, mikrobik, romatizmal hasta­lıklar veya gut kaynaklı olabilir. “Burkulma”dan kasıt, eklemin bükülerek ze­delenmesidir.

Bu, orta şiddetle olursa, sinovyal sıvının bir parçası dışa sızabi­lir ve eklem bağları aşırı gerilip yırtılabilir. Sinovyal sıvının çevreye sızması karşılıklı ilişkileri inceleyen bilim dalma verilen addır. Günümüzde, yaşamı teh­dit eder boyutlara varan çevre kirliliği sorunları nedeni ile aslında kuramsal olan bu bilim dalını uygulama alanı çok önem­li hale gelmiştir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git