Sağlık Sözlüğü – E

Soru: Endometriozis ne demek, ne gibi hastalıklara neden oluyor? Beni bilgilendirir misiniz? Cevap: Rahmin iç tabakasını döşeyen epitele endometrium denir. Bu tabaka her ay adet bitiminden sonra gelişmeye ve kalınlaşmaya başlar. Sonunda adet kanaması ile dışarı atılır. Bu tabaka bazen rahim adelesinin içlerine, bazen yumurtalıklara veya karın içindeki organlara da atlayabilir....
1) Emzirme saatleri konusunda katı davranmayın. Yarım saatlik sapmalar sorun değildir. 2) Emzirirken memeleri değiştirin. Böylece her iki memeyi de boşaltarak yeterince uyarmış olursunuz. Emzirmeden az sonra yeniden emmek iste­yen bebeğe biberon vermeyin. Bebeği memede tutmaya devam edin. 3) Bebek ağlarken meme vermeyin. Hafifçe pışpışlayarak önce sakinleş­mesini sağlayın. 4) Bebeği yeterince beslenemediği...
EĞER ENKAZ ALTINDAYSANIZ Kıpırdayacak durumunuz varsa ve kesin bir çı­kış yolu görebiliyorsanız hareketlenin. Aksi takdirde pozisyonunuzu koruyun ve sakin olun. Fazladan her çaba, size, gelecekte gerek­li olacak enerjiyi ve suyu tüketecektir. Dışarıdan bir müdahale sesi duyana kadar bağırmaya çalış­mayın Bu, enerjinizi zamansız tüketmenize yol açacaktır Bir ses duyduğunuzda cevap ve­rin ve...
ENDÜSTRİYEL ZEHİRLENME Bazı kimseler iş yerlerinde, orneğm bir kimya sal atölyede tehlikeli maddelerle ya da gazlar­la karşılaşabilirler Bu durum, orneğm atölye­deki bir dikkatsizlik sonucu ya da yakıcı bir maddenin dökülmesi sonucu ortaya çıkabilir Endüstriyel zehirlerin en yaygınlarından bin gazlardır Bunlar genellikle şöyle sınıflandırı­lırlar Tahriş ediciler (amonyak ve nıtrıt du­manlar), kusturucular (karbon...
EL AYASI YARALARI İLKYARDIM Kanamayı kontrol altına alıp yarada kalmış olan herhangi bir yabancı cismi çıkarmaya kalkışmadan hemen hastaneye sevkı sağlayınız Kanamayı kontrol altına almak ıçm yaranın uzerme steril sargı ya da gazlı bez ve temiz bir tampon koyup doğrudan baskı uygula­yınız Eğer steril sargı ya da tampon yoksa, herhangi bir...
EZİLME YARALARI İLKYARDIM Zehirli kimyasal maddelerin serbest kalmasıy­la olabilecek böbrek hasarlarını onleyınız Bir kazazedenin kol ve bacağından sıkışmış ola­rak yakalanışı 30 dakikadan fazla surmuşse kurtarmaya kalkışmadan önce acil servisi çağı­rınız. • Ciddî kanamayı kontrol altına alıp yaraları tedavi ediniz, kırıkları mumkun olduğu ka­dar hareketsiz hâle getiriniz • Eğer sıkışan kol ya da bacak...
EZİLME YARALARI Bu yaralanmalar, büyük çapta den, kas ve ke­miğe zarar verdiğinden her zaman tıbbî yar­dım istenmelidir. Ciddî iç ve dış kanamalar olabilir Özellikle bir kolu ya da bacağı besle­yen kan damarları hasar gormuş olabilirler, bu sebeple kurtarma gecikirse oksijenli kan yok­luğunun uzaması sebebiyle hasarlı kısım yıtırılebılır. Bazı vak'alarda hasar gören parça...
ELEKTRİK ÇARPMASI Elektrik çarpması, olume sebep olan sık olay­lardan bindir. Genellikle sanayide başlı başına bir problemdir. Elektrik çarpmasında voltajın buyuk onemı vardır 150 voltun üstündeki elektrik çarpma­larında kalp atışlarında bozulma ve zayıflama olur ve olum sebebi kalptır Kalp kasları felce uğrar 400 voltun üstündeki elektrik çarpmala­rında, butun sınır sistemi birden felce uğrar,...
EKLAMPSİ İLKYARDIM Birinci kez geçtikten sonra birkaç dakika içeri­sinde ıkına ve daha tehlikeli bir kriz gelebilir Bunun için hastayı hemen birinci kriz gelir gel­mez, yatar vazıyette bir kliniğe göndermek gerekir Nakil esnasında hastanın yanında da mutlaka birisi gitmeli ve yolda ıkına bir kramp krizi geldiği takdirde hastanın çırpmırken düşerek veya şişe,...
EKLAMPSİ BELİRTİLERİ Önce birdenbire, sebepsiz başlayan bir huzur­suzluğu izleyen kramplar görülür. Yüzde kaşınmalar olur, gözler yukarıya doğru döner ve hasta bayılır. Hastanın solunumu bozulur ve nihayet hiç nefes alamaz hâle gelir. Bunun so­nunda yüz morarır ve tam bir sıanoz meydana gelir. Bundan sonra çırpınmalar şeklinde kasılmalar görülür. Ancak bu çırpınmalardan sonra...
EKLAMPSİ Eklampsiler, gebeliğin ikinci yarısında görülür. Bu gebelerin önce tansiyonu yükselir, idrarda albumın gorulur, bacaklarda ödem başlar, ba­zen yüzde de ödem vardır Bu gebelerin çeh­releri âdeta ablaklaşır Bunun esası, kan da­marlarında, çok defa bir böbrek yetersizliğin­den ilen gelen bir nevi spazmın meydana gel­mesidir Bu durum önceden hiçbir böbrek şi­kâyeti bulunmayan veya...
Zehirli kimyasal maddelerin serbest kalmasıyla oluşabilecek böbrek hasarlarını önleyiniz. Bir kazazedenin kol ve bacağından sıkışmış olarak yakalanışı 30 dakikadan fazla sürmüşse kurtarmaya kalkışmadan önce acil servisi çağırınız. ■ Ciddi kanamayı kontrol altına alıp yaralan tedavi ediniz; kınklan mümkün olduğu kadar hareketsiz hale getiriniz. ■ Eğer sıkışan kol ya da bacak gecikmeden serbest...
Sayfa başına git