ELEKTİRİK ÇARPMASINDAKİ İLKYARDIM

Güvence açısından bir sakınca yoksa akımı kesin ya da kazazedeyi kaynaktan uzaklaştırınız. Gerekirse hastaneye kaldırılmasını sağlayınız.
■ Solunum ve kalp atışları durmuşsa hayata döndürme işlemlerine hemen başlayınız.
■ Kazazede kendinde değil fakat normal olarak nefes alıyorsa, iyileşme konumuna getiriniz.
■ Yanıkları tedavi ediniz. Yaralan dikkatli kontrol ediniz, ilk göründüklerinden daha derin olabilirler.
■ Şok etkisini en aza indirmek için antişok tedavi şeklini uygulayınız.
■ Kazazede, hayata döndürme işlemlerine ihtiyaç duyuyorsa, kendinden geçmişse, yanıkları varsa ya da şok belirti ve görüntülerden herhangi biri oluşmuşsa mutlaka hastaneye kaldırılmalıdır.
Dikkat: Elektrik kontağının süresi hakkında edindiğiniz her bilgiyi ilgililere aktannız.Elektrik çarpmasına uğrayan bir kimseyi kurtarmak için yapılması gereken ilk iş; elektrik akımını veren kaynak ile kazazedenin ilişkisini kesmektir.Elektrik çarpmasına uğramış bir kimse derhal bayılır ve soluk alamaz. Genellikle rengi morarmakla beraber bazen de sararır, rengi uçar. Nabız ya pek zayıftır veya hiç yoktur. Akımın girdiği noktada bir yanık dikkat çeker. Elektrik akımından dolayı vücut sertleşebilir. Bu sertliğin ölüm sertliği ile kanştınlmaması ve yapay solunuma, ara vermeden devam edilmesi gerekir.
■ Elektrik cereyanı beyindeki solunum merkezine etki ederek felce uğratır. Şayet çarpma pek şiddetli değilse ve hiç vakit geçirmeden suni solunuma başlanmışsa solunum merkezi yavaş yavaş kendini toparlar ve solunum adalelerine uyanlar göndererek soluk alış verişini mümkün kılar. Yapay solunuma ara vermeden devam etmek önemlidir.
■ Elektrik çarpmasına uğrayan bir kimseyi kurtarmak için yapılması gereken ilk iş, elektrik akımını veren kaynak ile kazazedenin ilişkisini kesmektir. Eğer olay evde olmuş ise elektrik düğmesini kapayarak akımı kesiniz. Bu önlemleri almadan hiçbir zaman kazaya uğrayan kişiye temas etmeyiniz. Aksi takdirde cereyan size de geçer.
■ Eğer elektrik çarpması, iç yapısını ve elektrik tertibatını bilmediğiniz bir yerde olmuş ise derhal elektrik idaresine telefon ederek elektriğin kesilmesini sağlamak gerekir. Ancak bundan sonra ve büyük bir dikkatle kazazede ile akım kaynağını birbirinden uzaklaştırınız. Bu işe girişirken bazı akım iletmeyen cisimlerden yararlanmak mümkündür. Odun, kağıt, lastik, deri ve plastik cisimler bu vazifeyi görebilirler. Hiçbir zaman madeni eşyalan ve ıslak cisimleri bu hususta kullanmayınız. Çünkü madenlerin pek çoğu ve su, mükemmel bir elektrik iletkenidirler.
■ Toprakla ilginizi kesmek için birkaç defa katlanmış elbise, kağıt veya tahta üzerine basınız. Elinize de bu türden bir koruyucu geçirip cereyana kapılmış kişinin elbiselerinden tutarak elektrik cereyanından uzaklaştırınız. Bu sırada sadece koruyuculu elinizi kullanmaya dikkat ediniz. Boşta olan diğer elinizi de belinize koyunuz. Eğer şahıs yerde yatıyorsa uzunca ve ucu çengelli bir sırık kullanarak cereyandan uzaklaştırabilirsiniz. Bundan başka yine kuru olmak koşuluyla ip, otomobil iç ve dış lastikleri, mendil gibi şeyler bu durumlarda işe yarayabilir. Bunlar şahsın koluna, bacağına halkavari geçirildikten sonra, çekip kaza yerinden kolayca uzaklaştınlabilir.
Bütün bu önlemleri aldıktan sonra derhal doktora başvurulur ve doktor gelinceye kadar da yapay solunum yapılır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git