GERRHE AYGITLARI

Germe aygıtlarının hem kadınlar, hem de erkekler için çe­şitleri vardır. Germe aygıtının direnci ol­dukça fazla olduğu için, halterle çalıştı­rılan vücut bölümleri bu aygıtın yardı-mıyTe daha da iyi geliştirilebilir. Hareketler kesintisiz ve sarsıntısız ola­rak, yumuşaklıkla ve aygıtın tellerini bü kümlerini azaltacak kadar çok gererek yapılmalıdır. Bu hareketleri vücudunu­zu eğerek ve kollarınızı da ardına kadar açarak yapın. Germe hareketi yarım ya­pılırsa kaslar sonuna kadar gerÜmediğin den, iyi sonuçlar elde edilemez. Kolları­nızı birbirine paralel tutarak, ellerinizle aygıtın saplarını kavrayın. Sonra elleri­nizi yavaş yavaş birbirinden uzaklaştırın ve yine ilk durumunuza gelin. Aynı ha­reketi sırtınızın arkasında da yapabilir ve böylece hem dik durmayı sağlar, hem de sırt kaslarınızı geliştirebilirsiniz. Bu çalışmaların pazılarınızı aşırı bir bi­çimde geliştirmesinden korkmayın. Boy le bir sonuca ulaşmak için düzenli ola­rak, saatlerce çalışmak gerekir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git