HAFIZA

Hafıza bozukluklarının neden­leri, genellikle şöyle sınıflandırılabilir.
1. Başka konularla uğraşmaktan ötürü, bir konuyu yanhş algılamak (genellikle, nevrozlarda (bkz.) görülür.
2. İhtiyarlık, beyin damarlarının sertleş­mesi, bakyeriyel ya da diğer toksinlerle zehirlenme sonucu beyinde yapısal bo­zuklukların ortaya çıkması; frengi, kar­bon monoksit ve alkol zehirlenmelerinde (bkz. Korsakoff Sendromu) görülür.
3. Histeri: Nörotik kişinin hafızası aslın­da bozuk değildir fakat bilinçaltmdan, istemediği konuları hatırlamaz ve “hafı­za zayıflığı”ndan ötürü yakınır durur. Burada bozuk olan hafıza değil, dikkat­tir. Organik hastalıklarda görülen hafıza bozukluğu, “Korsakoff Sendromu” başlı­ğı altında anlatılmıştır ve genellikle, uzak geçmişi çok iyi hatırlamasına karşılık, yakın geçmişin anısı bulanıktır.
Hafıza kaybı denen durum ise, bir çe­şit histerik dissosiasyondur (bkz. Histeri) ve bilinçaltına ait bir olaydır: Kişi, iste­mediklerini ve hatta, zor bir durum için­deyse, kendi kimliğini unutur. Hafızanın yer yer kaybı, hastalık ya da elektroşok tedavisi (bkz.) sonucu görülebilir. Bu hal, genellikle geçicidir. Yıkıma uğrayan beyin hücreleri yenilenemez, fakat bazı or­ganik hafıza bozukluklarının ilerlemesi, yüksek doz B! vitamini almakla önlene­bilir, bkz. Retrograd Amnezi.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git