İDMAN

İDMAN. Modern toplumlarda, egzersi­zin önemi gittikçe fazla anlaşılabilmek-tedir, çünkü çalışma yaşamı çoğu zaman, oturmayı gerektirir. Bununla birlikte, bu konuya, gereğinden fazla önem vermek de doğru değildir. İdmanın, genel sağlık durumuna olan etkisi küçümsenemez. Normal bir kişi için idman, görev değil, zevk olmalıdır. Bunun ancak iki ayrıca­lığı vardır: 1. Son yıllarda, bazı doktor­lar, idmansızlıkla, koroner tromboz ara­sında ilişki görmüşlerdir. Bununla birlik­te, bu genel bir görüş değildir ve çok ağır iş gören maden işçilerinde, koroner tromboza da çok sayıda rastlanmaktadır. 2. Bazı belirli hastalıklarda, özel idman tipleri gereklidir, örneğin, bazı göğüs hastalıklarında, solunum egzersizleri yap­mak, incelmiş kol ve bacakların kasları­nın daha fazla erimesini önlemek için gerekli jimnastik hareketlerini yapmak önemlidir. İdmanın koroner trombozla il­gisi olduğu düşünülse bile, kişinin işine gidip gelirken 5-10 dakika yürümesi ya­rarlıdır. İdmanın, zayıflamayla olan il­gisi de çok fazla abartılmıştır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git