İYİ DÜŞÜNÜN

Bir ameliyat özellikle yüzde bir takım değişikliklere yol açar ve ruhsal bir şok yaratır. Ayrıca, önemsiz de olsa, acı yi-tirimiyle, dolaşım ve sinir sistemiyle ilgi li bazı tehlikeler içerir. Karar vermeden önce, işin iyi ve kötü yanlarını iyice tar­tın. Kusurlu bir fiziksel yapı bazen güzel ama anlamsız bir yüze tercih edilir. Zaten, kusurunuzun sandığınız kadar önemli olduğundan emin misiniz? Fizik­sel yetkinlik kaygısına kapılan bazı ka­dınlar “burun kompleksinden kurtulur kurtulmaz, kancayı göğüslerine ya da kalçalarına atmakta ya da ameliyatın sonucunu hiçbir zaman başarılı kabul et­memektedir. Ameliyat çekingenliği ortadan kaldırır. Kadının çoğu kez kendine güveni gelir; artık onun gözünde “este­tik ameliyat, ruhun ameliyatı”dır. Ama bu ameliyat bütün sıkıntıları otomatik olarak ortadan kaldırmaz. Çoğu kadın­lar bu ameliyatlara, evine bağlı olma­yan kocalarına güzel görünmek ve onla­rı kendilerine bağlamak ya da kocaları­nın üzerindeki etkilerini sürdürebilmek için başvururlar. Daha düz bir yüz, da­ha dik bir burun bu amaç için her zaman yeterli değildir. Cerrah çoğu kez ikinci ameliyatı reddetmek zorunda ka­lır. Çünkü amacına ulaşamayan bazı ka­dınlar, sorunlarına ameliyatla çare bula­mayınca, başarısızlıklarının sorumlulu­ğunu cerraha yüklerler. O halde, acele karar vermeyin, dostları­nıza danışın; ama karar verdikten sonra da, tekniğe güvenin.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git