KRONİK NEFRİT

Akut nefritten iyileşme­nin tam olmadığı vakalar bu evreye dö­nüşebilir.
Belirtileri: Hastaların çoğunda be­lirti görülmez. Durum, rastlantı sonucu, idrarda protein bulunmasıyla teşhis edi­lir. Bazı vakalarda ise, bir dereceye ka­dar böbrek çalışmasında bozukluk ve zamanla kendine özgü belirtiler göste­ren yüksek tansiyona rastlanmaktadır. (bkz. Hipertansiyon). Böbrek çalışması­nın bozukluğu, azotlu artık maddelerin atılmasında aksama şeklinde belirir; bu­nun sonucu olarak da kan üre düzeyi­nin arttığı görülür. Ayrıca, böbreğin id­rarı yoğunlaştırma fonksiyonu da bozul­duğundan, çok sulu bir idrar atılmakta ve idrarla tuz kaybı artmaktadır. İdrar hacmi fazlalaştığından, hasta normalden sık idrara çıkar. Bazı hastalarda anemi de görülebilir.
Tedavi: Belirtisiz vakalarda tedavi gerekmemekte ve kişi tamamen nor­mal bir yaşam sürebilmektedir. Böbrek fonksiyonlarında bozukluk belirdiği tak­dirde de, vücuttaki artık azot birikimi diyetle düşük düzeyde tutulabilir ve faz­la su ve tuz kaybı da diyetle karşılana­bilmektedir. Kan basıncının yükselmesi­ne karşı, gerekli ilaçlar kullanılır. Uy­gun vakalarda, suni böbrekle kan diya­lizi yararlıdır ve baz’ı çok dikkatle seçilmesi gerekli hastalarda, böbrek nakli düşünülebilir.

PAYLAŞ
KRONİK NEFRİT Konusuna 1 Yorum Yapıldı
  1. inci dedi ki:

    kronik nefritin tam olarak ne oldugnu yazsydınız daha ii olurmuş…

Sayfa başına git