Menapoz Ve Kilolar

Menapoz döneminde kilo alan kadınlar, bundan eğer hormon tedavisi görmüyorlarsa, yok olan hormonlarım eğer böyle bir tedavi görüyorlarsa da aldıkları hormonları suçlarlar. Aşağıda göreceğiniz gibi, hormonlar çoğunlukla iyi taraftadır.
Duruma objektif bakmak için Önce istatistik sonuçlara bir göz atalım:
Tablo I
MENAPOZ SIRASINDA KİLO ALIMI
HORMON TEDAVİSİ YOK HORMON TEDAVİSİ VAR
% 52 kilo değişmiyor % 44 4-6 kg alıyor % 4 2,5-7,5 kg veriyor % 67 kilo değişmiyor % 31 4-7 kilo alıyor % 2 zayıflıyor

Kadınların genelde 20 ile 52 yaşları arasında kilo alma­larının istatistiklerini de vermek gerekir.Bu istatistik sonuçlara bakarak bir çok gerçekler görü­lebilir:
– İlk olarak, her iki kadından birisinin (yüzde 43) menapoz sırasında kilo sorunu olduğu görülüyor.
– İkinci olarak, hormonal tedavi gören kadınları görme­yen kadınlara oranla daha az kilo alıyorlar (yüzde 3l’e kar­şı yüzde 44).
– Üçüncü olarak, total hiserektomi durumunda kilo alı­mı maksimum boyutta (yüzde 50).
Ayrıca şunu da belirtmekte yarar var: Fransız kadınları, 20 ile 50 yaşları arasındaki 30 yıl içinde 10 kg alıyorlar ve 53 kilogramdan 63 kilograma çıkıyorlar.
Paradoksal olarak, 50 yaşından sonra, yani menapoz sı­rasında kilo alımı daha düşük bir ritme iniyor.
Doktorlar menapoz sırasında kilo alan kadınların (hor­mon tedavisi görsün, görmesin) daha önceden de kilo faz­lalıkları olduğunu ve bunların yüzde 27’sinin zaten 3. tab­loda görüldüğü gibi obes (şişman) sınıfında bulundukları­nı belirtilmektedir.
Bundan, menapozun kilo alımındaki ana faktör olmadı­ğı sonucuna varabiliriz. Menapoz, zaten kilo alma eğili­mindeki kişiler için bu eğilimi arttıran bir faktördür.
Başka bir deyişle, hormonların birden bire ortadan kay­bolması veya tersine hormon tedavisi kadınları şişmanlat­mıyor. Onları şişmanlatan, hassaslaşan organizmlarının önceden yaptığı yağ stoku ve buna yol açan fizyolojik de­ğişimler sonucu metabolik düzenlerinin alt üst olmasıdır.
Bir organizmanın hassasiyetini hiperensülin yapma eği­limini Ölçerek tanımlayabiliriz.
Östrojenin düşmesi, hele hele kaybolması glukoz tole­ransını azaltır ve ensülin hassasiyetini düşürür. Böylece
ensülin oranı artarak ortaya ensüline karşı direnme tablosu çıkmasına yol açılır.

Menapozdaki insülin oranı
KİŞİNİN KİLO MİDE 75 GR GLUKOZ YÜKSELME
FAZLALIĞI BOŞKEN ALIMINDAN 2 KATSAYISI
SAAT SONRA
1-3,3 kg 48 260 5.4
3,4-6,5 kg 50 280 5.6
6,6-10,6 kg 52 320 6.1

Bu tablo 2 olayı çok açık göstermektedir.
– Menapoz durumunda glukoz alımından sonraki tablo oransızdır.
– Ayrıca bu oransızlık, kilo fazlalığı ile birlikte yüksel­mektedir.
Başka deyişle, ne kadar şişmanlarsak o kadar hiperen-sülinizm içine giriyoruz. Aynı şekilde de, hiperinsülinizm şişmanlama eğilimi arttıracaktır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git