ÖLDÜRÜLMÜŞ MİKROPLU AŞILAR

Öldürülmüş mikroplarla hazırlanan aşılar 1896’da Pfeiffer ve Kolle’nin ve 1897’de Wright’in tifo aşısı üzerine olan yayınlarıyla önem kazanmıştır. Mikrop­ların virülensli şekilleri, aşı hazırlamak için uygun besiyerlerinde üretilir; onla­rın belirli mikroplarının tuzlu sudaki asıntıları, antijen yapılarını mümkün ol­duğu kadar bozmayacak tarzda ısıyla ve­ya kimya maddeleriyle veya ültraviyole, yahut ultrasoniklerle öldürülür. Bu aşı­ların sterilliği, saflığı, bağışıklama kud­reti ve zararsızlığı kontrol edilir ve bun­dan sonra kullanılır.
Bu şekilde hazırlanmış aşılardan tifo -paratifo A ve B aşısı, kolera aşısı, veba aşısı, Cox tifüs aşısı, Q humması aşısı, influenza aşısı, Semple kuduz aşısı gibi aşılar vardır. Bu aşılar soğukta, dondu­rulmadan, saklanmak şartıyla birkaç se­ne kudretlerini kaybetmezler; bunlar ge­nellikle deri altına 1-4 haftalık aralıklar­la 2-3 defa verilirler. Bunların sağladığı bağışıklık 1/2-1 sene kadar sürer. Bu bakımdan lüzum varsa bağışıklığı can­landırma için 6 ayda veya senede bir defa hatırlatma aşılaması yapılır

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git