SAFRA

SAFRA. Karaciğer tarafından salgılanan yeşil-kahverengi sıvıdır; glikoz, üre, saf­ra tuzlan, kolesterol, bilirübin gibi ka-nşık maddeler ve bir miktar proteinin sudaki eriyiğidir. Safra kanalı, karaci­ğerden duedonum’a uzanır ve böylece safra doğrudan olarak karaciğerden ince-barsağa akabilir, ama safranın genellik­le izlediği yol, karaciğer -» ductus cysti-cus -» safra kesesi şeklindedir ve safra kesesinde safra, depo edilir ve yoğunlaş-tırılır. Safra kesesi içindeki safranın mü-küs miktarı, karaciğerin salgıladığı saf-radakinden fazladır ve kesedeki safrada kolesterol, safra boyalan ve kalsiyum daha yoğundur. Bunun sonucu olarak bazen kesede safra taşlan oluşabilir. Safra, yarı yağ sindirimine yarayan bir salgı yarı da eskimiş alyuvarların yıkılması sonucu oluşmuş bir atılma ürünüdür. Safra ile atılan birçok maddeler, bar-saklarda yeniden emilime uğramakta ve yeniden safrayla atılmaktadır. Böylelik­le, karaciğer-barsak arasında bir dolaşım olmaktadır. Safra kanallarının tıkanma­sı sonucu, sanlık belirir ve barsakta yağ sindirimi ve emilimi bozulur. Safra kus­mak genellikle kötü bir belirti sayılır, ama herhangi bir tekrarlayan kusma nö­beti sonucu bir miktar safra da çıkartı-labilir. bkz. Safra Kesesi.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git