ÖNERİLERİMİZ VE KALORİ SARFİYATINI ARTIRICI METOTLAR

Okurlarımıza yararlı olabilmek için önce, şişman mısınız değil misiniz; şişmansanız ideal kilonuzdan kaç kilo fazlasınız biçimindeki verileri değerlendirelim ve sonra da bu fazla kiloları kolay ve sağlıklı bir şekilde nasıl verebilirsiniz sorusunu cevaplandırmaya çalışalım.
Yaşınıza, cinsiyetinize ve boyunuza göre ideal kilo­nuzun ne kadar üstündesiniz? Bunu kitabımızın 12 ncî bölümünde yer alan çizelgelerden öğrenebilirsiniz. (An­cak, bu çizelgeler, terlik ve gecelikledir.) İdeal kilonuz­dan birkaç kilo fazla olabilirsiniz, ama siz şişman sayıl­mazsınız. Olsa olsa, birkaç kilo fazlanız var sizin, denir. Eğer ideal kilonuzdan % 10 fazla iseniz, siz şişmanlık, hududuna girmişsiniz. % 20 ve üstünde bir oranda kilo fazlalığınız varsa, siz çok şişmansınız, demektir.
Bu fazla kiloların anlamı nedir? Sizin günlük ihti­yacınızdan ve içeceklerinizden almışsınız demektir.
Kişilerin günlük kalori ihtiyacı, birçok faktörlere dayanır, demiştik. Bunlar, yaş, boy, kilo, cinsiyet, mes­lek veya iş çalışmaları, meslek dışı hareketler ve niha­yet iklim, yani havanın sıcak veya soğuk oluşu. Kalori ihtiyacı 25 – 30 yaşma kadar, gerek gelişme ve büyüme ve fazla hareketten dolayı, tedrici olarak artar. Bu yaş­tan sonra yaş artışı ile kalori ihtiyacı azalmaya yönelir. Ancak, bu değerlendirmede meslek veya iş çalışmaları çok etkilidir. Mesela, hafif işlerde çalışan olgun bir ki­şinin günlük kalori ihtiyacı 1800 – 2400, orta ağırlıkta ça­lışan olgun bir kişinin günlük kalori ihtiyacı 2400-2800 ve ağır işte çalışanın da 3000 kalorinin üstündedir.YAŞ Kadın Erkek Kadın Erke!
25 2300 3200 3100 4400
25 — 35 2237 3104 . 3007 4268
35 — 45 2161 2998 3914 4136
45 — 55 2001 2774 2697 3928
55 — 65 1840 2560 2480 3520
65 den sonra 1610 2240 2170 3180

Kişilerin yaş, cinsiyet ve işe göre gereken ortalama ka­lorilerini gösterir tablo
Okurlarımıza, günlük kalori ihtiyacında yaş, cinsi­yet ve işin ne kadar etkili olduğunu göstermek için yu­karıdaki tabloyu vermiş bulunuyoruz. Şimdi de bir baş­ka soruyu cevaplandıralım.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git