PARALİZİ JENERAL

PARALİZİ JENERAL.
P.G. ve demans paralitik diye de adlandırılan bu hastalık, frenginin üçüncü evresidir. Nedeni: Frengi etkeninin, beyin ve sinir sistemini enfekte etmesidir. Beyin büzülür ve zarları kalınlaşır. Belirtileri: En erken belirti, ge­nellikle, zihinsel bozukluklardan oluşur. Bu durum, ilk enfeksiyondan 10-20 yıl sonra belirir ve genellikle erkeklerde gö­rülür. Hasta unutkandır, baş ağrıların­dan şikâyet eder, işinde belirli bir şe­kilde verimsizleşmiştir, içkiyi artırdığı gibi, alkol etkisine karşı daha dirençsiz­dir. Dil ve yüz kaslarında titreklik, ke­kemelik belirir ve duygusal hareketler dengesizlesin Hasta çok kolaylıkla ağlar ya da güler veya aşırı inanan, aşırı iyim­ser bir kişiliğe bürünür. Büyüklük de-lüzyonları, hastayı büyük borçlara iter. Bazı hastalar ise, karamsarlık ve dep­resyon gösterir, geçmişteki önemsiz olay­ları büyütüp, suçluluk kompleksine girer. Nöbetler ve konfüzyon da hastalığın ilk evrelerinde belirebilir. Hastalık ilerledik­çe, hastadaki hareketsizlik artar ve so­nunda yataktan çıkamayan, idrar ve dış­kısını tutamayan bir vaka haline gelir. Tedavi edilmediği takdirde, hasta, yakla­şık olarak 4 yıl içinde ölür. Tedavi: Penisilin kürüdür. Başlan­gıçtaki ufak dozlardan sonra (çok sayı­da spiroket yıkımı, Herxheimer reaksi- yonu denen şiddetli bir reaksiyona yol açar), her gün toplam 10 milyon ünite yapana kadar kas içine 600.000 ünite prokain penisilin zerk edilir. Bazen bu tedaviye ek olarak, 10 hafta süreyle haf­tada 200 mg. bizmut da kas içine zerk edilir. Penisilinin etkisiz olduğu seyrek vakalarda, hastaya ısı tedavisi uygulanır. Geçmişte hastada yüksek ateş yaratabil­mek için hastaya sıtma mikrobu veril­mekteydi. Bunun gidişi kontrolsuz ola­bileceğinden, günümüzde yerini ateş oda­sı almıştır. Tedaviye erken başlandığı takdirde, hastalığın gidişi kontrol altına alınabilir ve bazı vakalar iyileştirilebilir. Geciken tedavide, yarı iyileşme ya da hastalığın durdurulması umudu vardır. Seyrek rastlanan bazı durumlarda, teda­vi etkisiz olabilir. Hastalık teşhis edil­diğinde, hastanın evde bakımı çok güç-leşebileceğinden, hastaneye kaldırmak gerekir. Gerçekte, hastanın akıl hastane­sinde tedavi altına alınması gerekir. Te­davi sonrası, belirli aralıklarla hastanın izlenmesi gereklidir, çünkü hastalık tek­rarlayabilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git