PIHTILAŞMAYI ÖNLEYİCİ MADDE­LER

Bu maddeler, derin tabakalardaki damarlarda pıhtıların oluştuğunun bilin­diği hallerde, damar cerrahîsinde ve kan dializinde, toplardamarlarda pıhtılaşmayı önlemek amacıyla kullanılırlar. Bazı dok­torlar, antikoagülaniarı, koroner trom-boz vakalarından sonra kullandırmakta­dırlar, fakat bu durumda, sürekli labo-ratuvar deneyleriyle doz kontrolü ge­rektiğinden, antikoagülanm varsayılan koruyucu etkisinin, bu yorucu deneyleri yaptırmak için yeterli olmadığı kanısı da yaygındır.
Başlıca antikoagülanlar şunlardır:
1. Karaciğerden elde edilen ve toplar­damara zerk edildiğinden çok çabuk etki gösteren heparin (heparin’in antagonisti karşıtı protamine sulphate’tır).
2. Warfarin. Bu maddenin adı Wiscon-sin Alumni Research Foundation keli­melerinden elde edilmiştir. Ağızdan et­kili olan Warfarin’in antagonisti K vita­minidir (phtonamenadione zerki). Anti- koagülan kullanan hastalar, yanlarında, kullandıkları ilacın adı ve dozunun yazılı olduğu bir kart taşımalıdırlar. Warfarin, fare zehiri olarak da kullanılır. 3. Diptran. Bir antikoagülan olup, trom-botik trombositopeni’de görülen pıhtılaş­mayı engeller.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git