PNÖMOKONYOZ

PNÖMOKONYOZ. Maden işçileri ve tozlu maddelerle uğraşan kişilerin ak­ciğerlerinde görülen bir meslek hastalı­ğıdır.
Nedeni: Birkaç yıl süreyle, belirli bazı tozların solunulması sonucu, akci­ğerlerde, fibrozis, enfeksiyona eğilim ve bundan ötürü, verem, kronik bronşit, amfizem ve hatta kanser belirebilir. En zararlı toz, kömürden çıkan, kömür, si-lika ve silikat karışımı olanıdır. Pnömo-nokonyoz’a yol açan diğer tozîar, tek ba­sma silika, asbest, talk, kaolen, mika, berilliyum, kadmiyum, demir, pamuk (bissinosis’e yol açar) ve diğer lifli mad­delerin tozlarıdır.
Belirtileri: Öksürük, solunum dar­lığı, iştahsızlık, kilo kaybı ve oluştukça da verem, kronik bronşit ve amfizem belirtileridir. Asbest tozunu aşırı solu­yanların özellikle akciğer kanserine yat­kınlıkları olduğu bilinir.
Tedavi: Tozdan uzaklaşmaktır. Pnö-monokonyoz, yukarda sayılan maddeler­le uğraşan kişilerde kolaylıkla tanınan bir meslek hastalığıdır. Hastalığın riski­ni azaltmak ve hastalananlar için özel önlem almak yönünde birçok yasa olma­sına rağmen, etkili bir tedavi bilinme­mektedir. Hastaların durumu izlenmeli ve ilerde belirecek bir solunum hastalı­ğını zamanında teşhis edebilmek için dü­zenli aralarla göğüs röntgen filmleri çe­kilmelidir, bkz. Meslek Hastalıkları.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git