Sağlık Sözlüğü-K

TRAFİK KAZALARINDA DERHAL HAREKETE GECMEK Tehlikeli madde belirtileri olup olmadığına bakınız. • Birisinden acil servise telefon etmesini iste­yiniz.Kazazedeleri araçtan çekmeyiniz; bu, daha başka yaralanma ya da incinmelere sebep olabilir. • Motoru stop ettirerek ve biliyorsanız, akü bağlantısını açarak yangın riskini azaltınız; çünkü, yangınlar sıklıkla kablo ya da çamur­luk altındaki kablolardan çıkmaktadır. Ara­cın yakınında...
TRAFİK KAZALARI Büyük olaylarla ilgilenmenin genel prensipleri, bir trafik kazasında kazazedelerle ilgilenme yönteminde en iyi ifadesini bulurlar. Hatırlan­ması gereken en önemli şey, kesinlikle gerekli olmadıkça kazazedenin hareket ettirilmemesi, bunun acil servislere bırakılmasıdır. Kazazedede Riskler______________ Birçok trafik kazasında kazazedeler, hayatları kurtarılmak amacıyla hareket ettirilebilir. Bu­nunla birlikte böyle yapma kararı, özellikle kazazedenin bilincini yitirmiş olma...
KRAMP ( YÜZÜCÜLERDE) Kramp çoğunlukla uylukta, bacakta, kolda, boyun ve karında meydana gelir. Özellikle yü­zücülerde bu duruma çok sık rastlanır. Kol ve bacakta ortaya çıkan ani kramplara rağmen tecrübeli bir yüzücü eğer uzaklık çok değilse kendisini kıyıya atabilir. Buna karşın karın ve­ya midede baş gösteren kramplar çok daha tehlikelidir. Böyle bir...
KÖPEK ISIRMASI Daha ziyade kedi, köpek gibi sıcakkanlı hay­vanlar veya yarasaların ısırması ile bulaşan ku­duz hastalığı, hayvan ısırmaları sonucu en bü­yük tehlikelerden biridir. Böyle vak'alarda ya­ra derhal yıkanmalı ve ışınlan kimse, en kısa zamanda hastaneye gönderilmelidir. Kuduz hayvan yakalanıp denetim altına alınmışsa, 12 gün süre ile izlenir. Eğer bu sürede kudurmaz...
KOMADAKİLERİ BEKLEYEN TEHLİKELER • Derin komada, nörovejatif büyük fonksi­yonlar (solunum, kan dolaşımı) tam olmasa da faaliyetlerini kusursuz sürdürürler. • Normal bir kişideki, uyurken pozisyon de­ğiştirme yeteneği kaybolmuştur. Vücudun ağırlığı sürekli aynı dayanak noktasındadır. Bu nedenle de yatak yaraları meydana gele­bilir. • Bu yaralar ilerde çok zor tedavi edilir ve en­feksiyonlara sebep olur. Hareketsiz...
KOMA Kişinin, ağrılı dış uyaranlara cevap vermemesi hâline ve tam bir bilinç kaybı ile seyreden du­ruma koma adı verilir. Komadaki bir insan uyuyor gibidir. Solunum azalması, hipotansi­yon, reflekslere cevap vermemek ve sfinkterlerin kontrolünün kaybına bağlı olarak idrar ve dışkı kaçırma gibi durumlar da beraber bulu­nabilir. Sıklık derecesine göre şu hâllerde orta­ya...
Mümkünse hastadan, kıymığın ne gibi bir madde olduğunu öğrenin Eğer cam parçası batmışsa, bunun daha fazla zarar vermesi mümkündür Bu nedenle kendiniz çıkarma­ya çalışmayın ve bir hastaneye veya dokto­ra başvurun • Eğer kıymık cam değilse ve ucu dışarıdaysa, bunu cımbız kullanarak çıkarın Ama daha önce cımbızın ucunu alevden geçirerek ste...
KALÇA VE UYRUK KEMİĞİ KIRIKLARI Uyluk kemiğinin her noktasında kırıklar görü­lebilir. Vücudun en uzun kemiğidir ve bol miktarda kanla beslenir. Uyluk kemiği kırıkla­rı ciddî olarak kabul edilmelidir. Çünkü, çoğu durumda, çok miktarda kan, dokular içerisin­de kaybolur ve bu da büyük şoklarla sonuçla­nabilir. Bu tür kırıklar, düşmelerden ve trafik kazala­rından kaynaklanmaktadır. Yaşlılarda kırılma­lar,...
KOL KIRIKLARINDA İLK YARDIM VE TEDAVİSİ • Kırık kolu yavaşça kazazedenin göğsüne çapraz olarak tutturunuz. • Göğüsle kırık kol arasına yumuşak bir tam­pon yerleştiriniz. • Eğer bilek ya da önkol zedelenmişse ayrıca bir yumuşak tampon daha yerleştiriniz. • Kolu ve tamponu bir boyun askısıyla tuttu­runuz. • Ayrıca geniş bir sargıyla kolu, askı üzerin­den göğse bağlayınız....
KAFA TASI KIRIKLARI Kafatası, beynin koruyucu örtüsüdür. Kemik­teki hasar önemli gibi görünmese de "içen bat­mış" bir kırık ya da kırık bölgesindeki kan sızıntısı, beyin üzerine basınç yapabilir Kafatası kırıkları, beyinde bazı hasarlara ya da rahatsızlıklara yol açabilir, bilinç bulanıklaşır ya da kaybolabilir ve başka yaraların belirtile­ri maskelenebilir Bu sebeple bir yaralanma...
KIRIKLARDA İLK YARDIM Kırıklar için ilk yardım tedavisinin anahtarı, yaralanma yerim kımıldatmamaktır. (hareket­sizlik) Hareket, bir kırığın ıstırabım artırmak­la kalmaz, fakat aynı zamanda daha da kötüleştirir. Her olayda hastaneye kaldırılmayı sağ­layınız. Kesinlikle gerekli olmadıkça, kırığı olan kaza­zedeler hareket ettirilmemelidir. Kazazedeyi mumkun olduğu kadar rahatlatıp, o kısmı elle ya da tamponla hareketsizleştirerek uzman müdahalesi ıçm...
KARIN AĞRISI Aniden gelen şiddetli karın ağrısı her zaman ciddî bir durum olarak karşılanmalı ve vakit keybetmeden hekime görünmelidir Butun ka­rın ağrıları tehlikeli değildir, örneğin, kum san­cısı, gaz sancıları, gastrit (mide bozukluğu), is­halin sebep olduğu kramplar, kadınlarda âdet sancıları, tehlikesi olmayan ağrılardır Ancak birçok ağrılar da önemli hastalıkların belirtile­ri olabilir. Ağrının yerleşme...
Sayfa başına git