Sindirim Sistemi

SİNDİRİM SİSTEMİ: Sindirim sistemi, ağızda başlar ve anus’ta biter. Ağıza gi­ren gıda, tükürükle ıslanır. Tükürüğü, şu tükürük bezleri salgılar: Kulağın önünde bulunan parotis bezi, çene açısının altın­daki submaksiller bez ve dil altında bu­lunan, sublingual bez. Tükürüğün için­de bulunan pityalin adlı bir enzim, dişle­rin iyice kesip ezdiği yiyeceklerle karışır ve nişastanın şekere dönüşmesini sağlar. Bu kimyasal olay çok önemli değildir ve tükürüğün gerçek görevi, gıdayı ıs­latmak ve böylece sindirim sistemi için­de kolayca kaymasını sağlamaktır. Tü­kürük salgısını sağlayan asıl faktör psi­kolojik olup, burada yiyecek maddesinin, kişinin koku, görme ve tat duyularını uyandırması gereklidir, çünkü kuru bir ağızda, gıda yeterince çiğnenip yutulamaz. Bundan ötürü, korku, endişe veya tiksinti hisleriyle yemek yemek veya dik­kat başka yerdeyken (örneğin, gazete okurken veya televizyon seyrederken) ye­mek yemek zordur. Yiyecekleri, ağızdan yemek borusuna geçerken, refleks yo­luyla glotis kapanır ve böylece gıdanın solunum yollarına girmesi önlenir. Bazı sinir sistemi hastalıklarında, yemek yer­ken gülünürse veya bilinç kayıplarında bu refleksin çalışmaması sonucu, yiye­cek veya içecekler solunum yoluna ka­çabilir. Bundan ötürü, baygm bir kişiye içecek verilmemelidir. Yemek borusu 250 mm. uzunlukta olup, yiyecekleri mideye doğru bir seri ritmik kasılmayla iter. Bu sayede baş aşağı duran bir kişi su içebilir. Mide suyu, içindeki hidroklorik asitten ötürü asit reaksiyonludur; bunun nedeni, mide enzimlerinin ancak asit ortamda görev yapabilmeleridir.

Ba­zı hazımsızlık vakalarım, mide asidite-sine bağlarlar ve gerçekten mide ülse­rinde, asit miktarı yükselir, ama;

a) Hidroklorik asitin tam yokluğunda da bazı kişiler hazımsızlıktan şikâyetçidir;

b) Ba­sit hazımsızlıkta midede duyulan ağrının asit artışına bağlı olduğu kanıtlanma­mıştır. Belladonna gibi ilaçlar, mide asiditesini etkilemeksizin, bu ağrıyı gide­rebilir.

Mide suyunun başlıca enzimi  pepsin’dir. Bu enzim, proteinlerin yıkı­mını sağlar. Mide sindirimi sona erince, yarı. sıvı haline gelen gıda, mide bitimin-deki bir delikten (pilor), incebarsağm ilk bölümü olan duodenum’a gelir. Bu­radaki aminoasitlere, kompleks karbon­hidratların (sükroz ve maltoz gibi disak-karidlerin) monosakkaridlere ve yağla­rın da yağ asitleri ve gliserole parçalan­masını sağlar.

sindirim_sistemi

İncebarsakta sindirime yardımcı diğer faktörler:

1. Safra: Yağların yıkılmasına yardım eder ve karaciğerce salgılanır. Safra ke­sesinde biriken safra, safra kanalından geçer ve bu kanalın, pankreas kanalıyla birleşmesi sonucu, pankreas salgılarıyla birlikte kısa bir yol izleyip, onikiparmak barsağına akar.
2. Pankreas suyu: Bunun içinde, yağla­rın yıkımına yarayan lipaz enzimi, kar­bonhidratları en uzak yapıtaşma yıkan amilaz enzimi, protein yıkımını sağlayan tripsin enzimi ve bir de sütü pıhtılaştı-ran madde vardır.
3. İncebarsağm son bölümündeki bakte­riler.
Sadece alkol doğrudan midede emi­lir. Bunun dışında, yenen herhangi bir madde, incebarsağm son bölümünde te­mel yapıtaşlarına yıkılmıştır: Proteinler, aminoasit haline; yağlar, yağ asitleri ve gliserol haline, nişasta ve şekerler de glikoz haline gelmiştir. Glikozun, kar­bonhidrat ve metabolizmasının son ürü­nü olması ve çok çabuk emilip enerji vermesi, onun enerji sağlayan başlıca maddelerden biri olduğu iddiasına yol açmıştır. Bu iddia, bilimsel olmakla bir­likte, normal kişilerin enerji eksikliği halleri doğru olamaz; bunlarda ancak psikolojik bitkinlik sözkonusudur.
Onikiparmak barsağı,, 250. mm. uzun­luğundadır ve jejunum’la. ileum ile de­vamlıdır. Ölümden sonra, jejunum ile ileum’un birlikte uzunluğu 6 metredir. Yaşarken bu barsakların uzunluğu, du­varlarının tonusuna göre değişir ve ba­zen 3 metre dahi olabilir. İleum sonun­da incebarsak, kalınbarsakla birleşir. Ka-lmbarsak, karın boşluğunun sağ alt bö­lümünde başlar ve çekum ve apendiks’ ten devam eder. Sağda yukarı doğru çı­kan kalınbağırsak bölümü, çıkan kolon adını alır, sola yönelir ve bu bölümü de transvers kolon diye adlandırılır. Solda aşağı inen kahnbarsak bölümü, inen ko­londu; ve bu sigmoid kolon, bundan son­ra da rektum (150 mm.) olur ve anus kanalı aracılığıyla, artık maddelerin dı­şarı atıldığı anus’la birleşir. Kalınbar-sakta yalnız su emilimi olur. İncebar­sakta ise, son ürünlerine yıkılmış olan yağlar, safra tuzlan, aminoasitler ve gli­koz emilir. Emilen yağlar, barsak villus’ larınm (parmaksı çıkıntılarının) lenf da­marlarına geçer ve buradan barsağı bo­şaltan lenfatik sisteme aktarılır ve göğüs lenf kanalı yoluyla pis kana karışır. Saf­ra tuzları, aminoasitler ve glikoz, portal toplardamar sistemi yoluyla karaciğere gider.

Gıda maddelerinin sindirim kanalını katetme hızı değişiktir. Genellikle, bir yemekten 2-3 saat sonra mide boşalır. İncebarsakta boşalma süresi ise 4 saat kadardır. Bîr yemekten 24 saat sonra, artıklar, dışarı atılmak üzere, rektum’da bulunur. Sindirim kanalı boyunca, yiye­cekler, kas duvarların seri halinde ka­sılma ve gevşemesiyle ilerler.

Bu sindi­rim hareketleri incebarsakta 3 tiptir:

1. Peristaltik: Barsak duvarı boyunca görülen, yavaş bir dalga hareketidir.
2. Segmentasyon: Duvarın belirli bölüm­lerinin almaşlı olarak kasılıp gevşeme-sidir.
3. Pandül hareketleri: Yemeklerin, sin­dirim kanalı içinde iyice karışmasını sağ­layan hareketlerdir.
Kalın barsaktaki hareketler daha faz­la, segmentasyon ve peristaltik’i andırır, fakat incebarsaktakinden daha yavaştır. Rektum, dışkılamanm hemen öncesi dı­şında, normalde boştur.

PAYLAŞ
Sindirim Sistemi Konusuna 29 Yorum Yapıldı
 1. melih dedi ki:

  sindirim sistemi çok kolay bi konudur

 2. İrem Kaulitz dedi ki:

  VaLLa Çok SağoLun. Fen KitabımDa yoktu. ßurDan baktım. TeşekkürLer. 😀 😀 😀 😛 :v

 3. qüLtenNmM dedi ki:

  çok ama çok teşekkür ederim ödevime az da olsa yardım etti teşkür :):):):):):):):)<3<3<3<3

 4. ahmet dedi ki:

  ÖDEVİM COK GÜZEL OLDU TEŞEKÜRLER

 5. başak dedi ki:

  çok teşekkür ediyorum benim ödevime ve bana çok yardımcı oldu.

 6. acımazsız kızz dedi ki:

  bence de katılıom size ne gerk var bunu buraya atmak ama cok hos olmus kıtaba bakmaya canım sıkılıo buradan odewlerimi yapıyorum 😀 😀
  😀 😀 😀 😛 😛 😎

 7. şeker kız dedi ki:

  çok güzel bir site olmuş yapan çok emek harcamıştır bize böyle siteler yapanlara çok tşk ederim
  umarım iyi puan alırım hoşçakalın

 8. elif esrarengiz dedi ki:

  sağolun kardaşlarım proje ödevime yardımcı oldunuz teşkür ederiim 🙂 bu bilgileri yazanın ellerinden öperim sağolsun varolsun ahkihkohkoh 🙂 🙂

 9. prenses dedi ki:

  en güzel bilgiyi ben aldım:)

 10. seval dedi ki:

  pardon yanlış yüz ifadesi:)
  😛
  😀

 11. koçum benim dedi ki:

  ya bnce güzel olmuşş ama çoook uzun o yüzden pek işime yaramadı ama yinede saolun güzel bi site 🙂

 12. ÇEŞMİNAZ dedi ki:

  ahh saolun dostlarım bu bilgiler sayesinde 100 alacagıma eminim sevgili arkadaşlarım

 13. büşra dedi ki:

  saolun çok yardımcı oldu ödevime 🙂

 14. fatma dedi ki:

  bu bilgiler sayesinde 100 puan alıcam çok sağolun varolun dostlarım ellerinizden öperim ahkihkohkohkoh

 15. çıkma teklifimi edicen dedi ki:

  Çooookk yardımcı oldunuz size nasıl teşekkür ediceğimi bilemiyorum saolun:)

 16. şeyda dedi ki:

  çok güzel bir site yapana tşk ederim sağolun

 17. Alperen dedi ki:

  Sindirim Sistemini Hepimizin Bilmesi Bence Çok İyi Olabilir Değilmi Arkadarşlar

 18. SİNEM.. :) dedi ki:

  Gerçekten Çokk GüzeL OLmuŞş
  Ödevimee Çokk Yardmcıı OLdu..
  Çokk Teşekkür Ederimm..

 19. SİNEM.. :) dedi ki:

  Gerçekten Çokk GüzeL OLmuŞş
  Ödevimee Çokk Yardmcıı OLdu..

 20. MEHTAP.. :) dedi ki:

  Bencede Çokk GüzeL OLmuŞş..

 21. memet dedi ki:

  çok sagolun ödevimde çok yrdımcı oldunuz.:D 🙂

 22. dişi aslan dedi ki:

  ödevime çok yardımcı oldu çok teşekkür ederim 🙂

 23. aslan dedi ki:

  çok iyi olmuş ödeve yardımcı

 24. melisa dedi ki:

  aynen ole katlıyom sana mervenur 7.sınıf kıtabnda aynısı var!!!

 25. galatasaray dedi ki:

  çok güzel ödevime çok yardımcı oldu

 26. mervenur dedi ki:

  yyyyyaaaaaaaaaaaaaaaa ben yedinci sınıfa gidiyorum zaten bu bizim 7 sınıf kitabımızda var.

 27. muhammed dedi ki:

  Saolun

 28. SEMİH dedi ki:

  SAĞOLUN ÖDEVE YARDIMCI OLDUĞUNUZ İÇİN

 29. jkrbsyfgsjdgfmßjhzsdjhszhfqwle dedi ki:

  iyi olmuş sizi tebrik ederim fakat
  resimler soluk çıkmış ben sindirim sistemi adlı slaytı beğendim inşallah başkalarıda beğendim inşallah başkalarıda beğenir

Sayfa başına git