Siroz

Siroz
Bir organda, bozulma, sertleş­me ve görevini yapamamasıyla sonuçla­nan, fibröz doku oluşmasıdır. Bu terim, hemen her zaman, karaciğer için kulla­nılır.
N e d e nler i:

1. Bazı vakalarda, karaciğer sirozu, çok kötü beslenmeye bağlıdır. Bu tür siroza, tropikal ülkelerle, besinleri­nin hemen tamamı alkolden oluşan kronik alkoliklerde rastlanır. Diğer bazı va­kalarda siroz, enfeksiyöz sarılığı izler ya da hiçbir neden saptanamaz.
2) Diğer bir tür siroza, tekrarlayan saf­ra sistemi enfeksiyonları sonrası rastla­nır, bkz. Safra Kesesi.
3) Seyrek bazı vakalarda sirozun, bil-lıarzia, frengi gibi, diğer hastalıklarda belirdiği görülür.
Belirtileri:

1) Hiçbir belirti olma­yabilir. Bu durumda, sirozun varlığı, ölümden sonra yapılan otopside, ya da yaşarken yapılan olağan muayenede sap­tanır. Burada genellikle, hastanın sağlık durumu iyi değildir, iştahsızdır, arasıra kusma, bulantı görülür (kusma ve bu­lantının nedeni, alkolik gastrit olabilir), ayak bilekleri şişer, iktidarsızlık vardır, bazen de, hasta kan kusar. Sarılık, si­rozun sık rastlanan ya da erken rastla­nan belirtilerinden değildir; ancak, safra sistemi enfeksiyonunda belirir.
Tedavi:

Alkol almamak, yeterli pro­teinli, iyi bir diyet, varsa, gastrit teda­visidir. Durum, portal sistemdeki (bkz. Toplardamarlar) basıncın artmasına ka­dar ilerlemişse, bunun ve ilgili belirtile­rin özel olarak tedavisi gerekir.
Belirtileri: 2) Tekrarlayan, safra kesesi ve safra yolları iltihap nöbetleri, safra koliği (bazen bu kolik, safra ke­sesi taşı operasyonuna yol açabilir). Ateş, karın sağ üst kadranında ağrı ve sarılık tekrarlar ve safra yollarının iltihaplı du­rumunun tedavisine rağmen, sarılık geç­mez. Bazen, kaşıntı, sarılığa eşlik eder ve gelip geçici ateş olabilir. Bu tip si­rozda, karaciğer büyümüştür ve yumu­şaktır.
Tedavi: Enfeksiyon kontrolü için an­tibiyotikler kullanılır ve safra yollarında­ki daralma ya da engeli inceleyebilmek için, ameliyat gerekebilir. Cerrah, böyle bir engeli kaldırıp, safra akımını sağla­yabilir veya bir plastik ameliyatla, bozu­lup daralmış bir safra yolunu açabilir.

Siroz

Siroz

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git