SOĞUK ALGINLIĞI SIRASINDA SADECE SOLUNUM YOLLARI MI ETKİLENİR?

Soğuk algınlığı sırasında, sadece burun ve boğaz değil, aynı zamanda bu bölge ile yakından ilişkili olan orta kulak, sinüsler ve akciğerler de etkilenirler. Üst solunum yollan dışındaki ikincil hastalık tablolanna tıp dilinde komplikasyon adı verilir. Herhangi bir hastalık esnasında komplikasyon, istenmeyen bir gelişme olarak kabul edilir.
■ Orta kulak yangısı, özellikle çocuklarda daha çok ve sık görülen bir durumdur. Nedeni; soğuk algınlığı sırasında, orta kulağı boğaz boşluğuna bağlayan östaki borusunun, yangı ve ödeme bağlı olarak tıkanması ve işlevlerinin kısıtlanmasıdır. Nitekim, hastalık esnasında, hastaların yaklaşık %75’inin kulaklarında, hastalığın ilk günlerinden itibaren bir basınç artması meydana gelir. Östaki borusunun tıkanması, içinde önce steril (mikropsuz) bir sıvının birikmesine, ardından bu sıvının içinde bakterilerin yerleşip üremesi ise bakteriyel orta kulak yangısına yol açar. Bu ikincil enfeksiyonun antibiyotiklerle tedavisi gerekir. Aksi taktirde, orta kulak yangısı kronikleşir ve kulak zarının delinmesi, hatta işitme kaybı ile mastoidit ve menenjit gibi istenmeyen durumlar gelişebilir.
■ Soğuk algınlığı sonucu gelişen kulaktaki basınç hissi ve işitme kaybı, hastalığın iyileşmesine paralel olarak, en geç bir hafta içinde düzelir. Soğuk algınlığının 5.-7. günlerinde, kulak ağrısı ve ateş geliştiği taktirde bir orta kulak yangısından kuşkulanılmalıdır. Akut bakteriyel sinüzit, çocuk ve erişkinlerde, 961-5 oranında görülen bir komplikasyondur. Tine, hastalığın iyileşmesinin beklendiği birinci haftanın sonunda, hastanın yakınmalarının geçmemesi, özellikle baş ağrısının devam etmesi, sinüziti akla getirmelidir. Bu komplikasyonun da tedavisi antibiyotiklerle yapılır. Tedavi edilmediği taktirde hastalık kronikleşebilir; hatta göz çevresinde enfeksiyon, bakteriyel menenjit ve beyin apsesi gibi çok ağır hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir.
■ Daha önce astımı olmayan kişilerde, özellikle de çocuklarda, soğuk algınlığının ardından astım ataklan ortaya çıkabilir. Benzer şekilde, daha önceden astımı olan hastalarda da soğuk algınlığı sırasında astım krizlerinin alevlenmeleri sık rastlanan bir durumdur. Bu bakımdan, özgeçmişinde bu tür yakınmalan olan hastaların, kış mevsiminde dikkatli olmalan, hasta kişilerle temastan kaçınmalan ve ilaçlarını el altında bulundurmalarında yarar vardır.
■ Kronik bronşitin ağırlaşması da soğuk algınlığı sırasında çok sık görülen bir durumdur. Öksürük ve balgamın artması, nefes darlığı ve bazen ateş gibi belirtilerin saptanması, bu komplikasyonun başlıca belirtileridir. Kronik bronşiti olanların, kış aylarında soğuk algınlığı olan hastalardan uzak durmalan, gerekli korunma önlemlerini almalarında yarar vardır. Bir diğer akciğer hastalığı olan amfrzem de soğuk algınlığından etkilenerek ağırlaşabilir.Altta yatan bir başka hastalığı olan kişilerde, soğuk algınlığının olumsuz etkilerinin bulunduğu eskiden beri bilinmektedir. Örneğin, kronik kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek hastalığı olanlar ile kronik anemi, diyabet ve kanseri olan hastaların, değindiğimiz viral hastalıklar esnasında çok sarsıldıktan ve durumlarının ağırlaştığı görülmektedir

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git