TABES DORSALİS

TABES DORSALİS (Lokomotor ataksi)
Eski frengiyi izleyen bir merkez sinir sistemi hastalığıdır. Gerçekte, frenginin üçüncü devresinin belirtilerindendir.
Nedeni: Arka kök nöronlarındaki ve içinde, beyine doğru giden duygusal lif­lerin yol aldığı, omurilik arka kordonlarındaki sinir liflerinin iltihaplanıp bo­zulmasıdır. Asıl yıkım, arka kök gan-glionlarında olup, omurilikteki dejeneras­yon, buna ikincildir.

Belirtileri: Tabes dorsalis, genel­likle, orta yaşın üstündeki erkeklerde görülen ve yavaş ilerleyen bir hastalık­tır. Hasta, çoğunlukla bacakta duyduğu “şimşek gibi”, şiddetli, keskin ağrıdan ve pamuk üzerinde yürürmüş gibi his­settiğinden şikâyetçidir. Ayrıca, idrar et­me güçlüğü, empotans (bkz.) geçici çift görme nöbetleri ve karanlıkta denge bul­ma güçlüğü belirebilir. Hastalık ilerle­dikçe, hastada ataksi başlar (hareketleri ayarlı, uyumlu değildir) ve yürürken, ayağını fazla yukarı kaldırır, yere şid­detle basar, bacaklarının kontrolünü kay­betmiş gibidir. Kol ve bacaklarının du­rumunu anlayamaz ve bundan ötürü, gözleri kapalıyken ayakta durmaya ça­lışsa, sallanıp düşer. Ayrıca, karın or­ganları sinirlerinde de ağır bozukluklar olabilir ve hastada, “akut karın”la ka­rıştırılacak nitelikte, kusma ve karın du­varı sertliğiyle beliren akut, şiddetli ka­rin ağrısı krizleri görülür. Durumun, “akut karın” değil de, “tabetik kriz” olduğu, reflekslerin muayenesiyle anla­şılır. Patella ve Asil refleksleri kaybol­muştur ve gözlerde, Argyll Robertson göz bebekleri (bkz.) vardır. Tekrarlayan, fark edilmeyen ufak kazalar sonucu, diz ekleminde şekil bozuklukları (Charcot eklemi) ve tabanlarda ülserler belirebi­lir. Optik diskin atrofisi sonucu, körlük ortaya çıkar.

TABES DORSALİS

TABES DORSALİS

Tedavi: Penisilin ve bizmut zerkle-riyle, hastanın dikkatle izlenmesi ve ge­rekirse, zerklerin tekrarı şeklinde uygu­lanır.

PAYLAŞ
TABES DORSALİS Konusuna 1 Yorum Yapıldı
  1. Hasan Tahsin dedi ki:

    Bir doktor olarak böyle bilgileri websitenizde paylaştığınız için teşekkür ederim. Bana bile faydası oldu 😀

Sayfa başına git