YANILSAMA

YANILSAMA (Delüzyonlar).
Genellik­le ciddi bir akıl hastalığının belirtisi olan yanlış inanç ve düşüncelere verilen ad­dır. Bununla birlikte, her yanlış inanç ve düşünceyi de akıl hastalığına bağla­manın hatalı olabileceğini unutmamalıdır. Örneğin, bir kişi, bir gerçeği abartabi­lir (mesela, terlediği zaman çok kötü koktuğunu iddia edebilir) ve ‘bunun da herkesi rahatsız ettiğine inanabilir (ki bu doğru olmayabilir), ama bu kişi, akıl hastası değil, normal bir insandır. Aynı şekilde, delüzyonları, yaşanan sosyal ve kültürel çevre içinde değerlendirmek ge­rekir. Örneğin, bir Doğu Afrikalı yerli, sihirbaz-doktorun, kendini zehirlediği ka­nısında olabilir ve bu yanlış inanç, için­de yaşanan çevre koşulları göz önünde tutulursa, normaldir. Buna karşılık Av­rupalı bir kişi böyle düşünecek olursa, bu düşünce biçimi, delüzyon olarak ni­telendirilebilir. Dünyanın düz olduğuna inananlar bir araya gelmiş ve bir dernek kurmuşlardır. Bu kişilere de akıl hastası gözüyle pek bakılamaz, çünkü akıl has­talıkları, genellikle dernek örgütlemesini yapamazlar. Delüzyonlar, yukarda da söylendiği gibi, yanlış inançlardır ve yan­lış duygu izlenimleri olan kuruntularla karıştırılmamaları gerekir. Kuruntu; ol­mayanı görmek, duymak, hissetmek, kok­lamaktır. Bununla birlikte, kuruntular konusunda da, kişinin sosyal ve kültürel çevresini göz önünde bulundurmak gere­kir, bkz. Halüsinasyon, Akıl Hastalığı.

YANILSAMA (Delüzyonlar)

YANILSAMA (Delüzyonlar)

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git