YENİ DOĞANIN HEMOLİTİK HAS­TALIĞI

YENİ DOĞANIN HEMOLİTİK HAS­TALIĞI (Yeni doğan sarılığı)
Bu hastalı­ğın nedeni, bebek kan hücreleriyle, anne kanı arasındaki uyuşmazlıktır. Anne kanı antikorları, plasenta’dan (son) geçebil­mekte ve bebek hücrelerini yıkmaktadır. Bu uyuşmazlık, aşağı yukarı bütün vaka­larda, Rh-faktörüne ilişkindir (bkz. Kan Grupları) ve Rh-negatif bir annenin Rh -pozitif bir bebeğe karşı antikor oluştur­masına bağlıdır. Gebenin Rh-negatif oldu­ğu bilinir bilinmez, bu olasılık göz önün­de bulundurulur. Gebelik süresince ya­pılabilecek testler, yükselen antikor mik­tarını gösterir ve doğum, bebeği kurta­rabilecek araç ve gereçleri bulunan bir hastanede yaptırılabilir. Çeşitli tedavi yöntemleri vardır: Doğumun erken baş­latılması; bebek rahim içindeyken kan nakli; ya da zamanında doğmuş bir be­beğin tüm kanının değiştirilmesi gibi.İlerde, dolaşımında, bebeğe ilişkin Rh -pozitif hücreler bulunan anneye uygun bir gamma globülin (bkz.) zerk ederek, hastalığı önlemek bile mümkün olabile­cektir. Bebekte, yaygın ödem (hydrops foetalis) belirmesi halinde, bebeğin ölme tehlikesi vardır, fakat sarılığın oluşması, bebeğin iyileşmeyeceğine işaret etmez.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git