Bebeğe Hangi Süt, Ne Kadar, Ne Zaman?

Yenidoğan her zaman taze, steril (mik­roplardan arındırılmış) sütle beslenmeli, süt özel olarak hazırlanmış bir biberon­la verilmelidir. Sanayi ürünü sütler ilk iki koşulu yerine getirir. Üçüncüsü anne babanın sorumluluğudur. Sanayi ürünü sütler 3 tiptir:
•Buharlaşünlarak hazırlanmış
•Yoğunlaştırılmış
•Toz halinde.

Bunlardan günlük yaşamda kullanı­lanlar genellikle toz halindedir. Süttozlaraı da sanayi işlemi sütü toz haline ge­tirmeyle sınırlıdır. Bu arada az ya da çok bir miktar lipit (yağ) yağsız ya da yarım yağlı sütler elde edi­lir. Asitleştirilmiş süttozlarında ise süte kimyasal yollardan Lacîobacillus türü bakteriler eklenir. Böylece süt daha ko­lay sindirilip emilebilir hale gelir. Bun­ların da yağsız, yanm yağlı ve tam yağ­lı türleri vardır.
Mama olarak bebeğe verilecek inek sütünü anne sütüne elden geldiğince benzetebilmek için birçok işlem uygula­nır; bu yüzden bunlara “işlenmiş” sütler denir. İşlenmiş sütler en çok yeğlenecek sütlerdir.

sutbebek
Yenidoğanın besin gereksinimi belirlenir; günlük kalori kilosu temel alınarak yapılan bir sinimi kilo başına 120 kalori olarak hesaplanır. Günlük kalori miktarı öğün sa­yısına bölünerek verilmelidir. Yaşamın ilk ayında altı (bazen yedi), iki-dört ay arasında beş, daha sonra da dört öğün uygundur. Öğünler arasındaki süre Ön­celeri üç buçuk saat, sonra dört, daha sonra da erişkinlerle aynıdır; öğünler sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı ve akşam yemeği haline gelir.

Yenidoğan ilk bir ayda vücut ağırlığı­nın her kilogramı için günde 100-120 ml süt alır; bu miktar yavaş yavaş artırılır.
Yenidoğanın besin gereksinimi yal­nız vücut ağırlığına göre değil, aynı za­manda bebeğin kişisel Özelliklerine gö­re de değişir. Bebeğin beslenmesi konu­sunda elden geldiğince esnek davran­mak, ama gelişimini düzenli olarak izle­mek gerekir. En Önemli Ölçüt bebeğin en az ilk dört ay boyunca ayine olarak izlenen ağırlığıdır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git