Bebeklere Düzenli Beslenme Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır?

Düzenli beslenme alışkanlığı vermek için yapılacak şeyler: 3,5-4 kilo gelen normal bir bebek; 3,5 – 4 saatte bir beslenmeye kolayca alışabilir ve başlangıçta 6-7 kere emziril­mek ister. Böyle bir bebeği genellikle şu saatlerde emzirmek birçok bakımdan elverişlidir: saat 6’da – 10’da – 14’de – 18’de 22’de – 2’de. Bebek buna alışamıyorsa aralıkları (annenin sütü bolsa ve bebek İyi içebiliyorsa) 3 saate, memeyle besleniyor ve annenin sütü bol gelmiyorsa 2 saate indirin.

Bebek, beslenme saati geldiği halde uyanmamışsa, uyandı­rın. Zorla yedirmeye kalkmanız gerekmez. Son beslenmeden 4 saat sonra uyandırdıysanız, birkaç dakika içinde kendiliğinden yemek isteyecektir. Buna karşı bebek normal saatinden yarım saat önce mama istemeye başlamışsa, ağlamaya başlar başla­maz emzirmeyin. Belki neden uyandığını kendisi de bilmediği için ağlıyordur. Fakat on-on beş dakika sonra hâlâ ağlamaya de­vam ediyorsa, çocuğa mama vermek için daha fazla beklememelidir.

«Hani dört saat beklenecekti?» diyebilirsiniz. Çocuk, bu bes­lenmeden sonra daha uzun süre uyuyup tam öteki beslenme saatinde uyanabilir ve düzen de böylece bozulmamış olur. Ara­daki bu açık gündüz dolmazsa gece kendiliğinden kapanır.

Be­bek hep erken uyanıyorsa, o zaman aldığı besin miktarı dört saat beklemesine yetmiyor demektir. Bu takdirde, memeyle bes­leniyorsa daha sık emzirin. Böylece meme de birkaç gün sonra daha çok süt vermeye başlar. Fakat bebek sunî olarak besleni­yor ve biberonlarını boşalttığı halde zamanından önce uyanma­ya devam ediyorsa, miktarı arttırıp arttırmayacağınızı doktorunu­za sorun.

Saatinden ne kadar erken emzirebilirsiniz?

Bebek, sa­atinden az önce uyanmışsa ve aç görünüyorsa beslenmesi iyi olur dedim. Aynı şey, zamanından bir hatta bir buçuk saat önce mama isteyen bebeğe de uygulanabilir. Fakat karnını iyice do­yurduğu halde öteki beslenme zamanından iki ya da üç saat ön­ce uyanmışsa, acıkmış olması pek muhtemel değildir. Uykusu bir sindirim bozukluğu ya da karın ağrısı yüzünden bölünmüştür.

Böyle hallerde emzirmekte acele etmeyin, emzirme sindirim bo­zukluğunu düzeltemez. Bebek, ellerini ısırıyor ve yakaladığı şey­leri ağzına götürmeye çalışıyor olsa bile bundan çocuğun acık­tığı. Anlamını çıkarmayın. Birçok bebek, aynı şeyi karnı ağrıdığı zaman da yapabilir. Bebeklerin açlık ile karın ağrısını birbirinden ayıramadıkları rahatça söylenebilir.  Başka bir deyimle, bebeğe her ağladığı zaman mama ver­meyin. Sık sık anormal saatlerde ağlıyorsa durumunu inceleyin ve doktora danışın

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git