BÜYÜK ANNE OLMA SANATI

Altmış beş yaşındaki bir kadının güzelliği otuz yaşındaymış gibi görünmesine bağlı değildir. Genç bir kadına uygun düşecek çarpıcı bir makyaj ve giyim onu ancak daha yaşlı gösterir. Bununla bir­likte siyah elbiseli, asık suratlı kendileri­ni koyvermiş büyük annelerin zamanı­nın da çok geride kaldığını belirtmek doğru olur. Olgunluk, sevimlilik ve zara fet günümüzün en geçerli kurallarıdır: Altmış beş yaşından sonra bir kadın klasik saç biçimlerini seçmelidir. Bu yaş tan sonra saç sağlığı daha da büyük önem kazanır. İyi bir fırçanın yardımı ile yapılacak fırçalama işlemi saç sağlığı açısından çok önemlidir. Deriye uygula­nacak günlük masajlar ve besleyici şam­puanlar saçların uzamasına katkıda bu­lunulurlar. Bazı şampuanlar saçların be­yazlaşmasını da geciktirir. Mavi şampu­an ak saçların sararmasını önler. Bu yaş­ta makyaj hafifleşir; fondöten kullanıl­maz; gözler aşırı gölgelenmez; kaşlar alınmaz; kirpiklere yalnız biraz maskara sürülür. Buna karşılık ellere ve tırnakla­ra gösterilecek özen artar. Ellere günde iki kere linolin veya badem yağlı besleyici bir kremle bakım yapılır. Bacakların bakımı da özen kazanır. Kan dolaşımını kolayaştırmak için yatarken bacaklar Yüksekte tutulur. Eğer bacaklarda varis varsa özel çoraplar giymek gerekir. Ancak varis konusunda ilkin bar doktora görünmek doğru olur. Son olarak sağlık ile güzelliğin yakın ilişkişi dikkate alınarak bu yaştaki bir feadı-nın yılda bir kere genel sağlık muayene­sinden geçmesi (kan tahlili, dolaşım test leri, tansiyon v.b.) gerekir. Kadın isterse her çağda güzel olabilir Bu da bazı kurallara uymakla başarılabi­lir. Elli yaşını geçmiş bir kadın artık do­ğum gününü kutlamaz. Halinden şikâ­yet etmekten kaçınır. Bir kadının çevre­si tarafından beğenilmesi 20 yaşında ol­duğu kadar 70 yaşında da mümkündür. Ancak bu sonuç ilâçların etkisiyle elde edilemez. Bu sonucu kadının ruhsal ya­pısı olanaklı kılar.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git