ELEKTRİK ÇÂRPMASI

Elektrik çarpması, ölüme sebep olan kazalardan biridir. 150 voltun üstündeki elektrik çarpmalannda | kalp atışlarında bozulma ve zayıflama olur, ölüm sebebi kalptir. Kalp kaslan felce uğrar. 400 voltun üstündeki elektrik çarpmalannda, bütün sinir sistemi birden felce uğrar, solunum ve kalp durur.
Bilindiği gibi elektrik akımlan, özellikle yüksek voltajlı olanlan öldürücüdür. 220 voltluk şehir akımı, 110 volta oranla daha tehlikelidir. Basılan yerin taştan olması tehlikeyi daha da artırır.
Genellikle yüksek gerilimli elektrik telleri ile olan elektrik çarpmalannda tele yaklaşıldığında yüksek voltajdan ötürü telden vücudumuza bir akım atlaması olur. Bu, daha ziyade yanıklara neden olan bir çarpmadır. Önemli olan, elektrik akımının vücutta bir yerden girip bir yerden çıkmasıdır. Bazen akım vücuttan geçerken kalp ve solunum merkezlerini etkileyerek onlann durmasına neden olur. Ölüm anidir. Yıldırım çarpması da tıpkı elektrik çarpması gibidir.
Tamirhanelerde, evlerde, bürolarda ve dükkanlardaki düşük voltajlı araçlar ve kablolar elektrik yaralanmalarına sebep olabilir. Çoğu araç ve kablo, plastik ya da lastik gibi akımdan koruyucu yalıtkan maddelerle izole edilmiştir. Yaralanmalann çoğu, kusurlu düğmelerden, yıpranmış kablolardan ya da araçlann kendisindeki bozukluklardan kaynaklanır. Bu durumda küçük çocuklar tehlikededir; çünkü, elektrik düğmeleriyle, tellerle ve prizlerle oynayabilirler.
Su, mükemmel bir iletkendir. Onun için aslında elle dokunmakta ya da tutmakta bir sakınca olmayan araçlan ıslak elle tutmak veya ıslak bir döşemeye basmak, elektriksel yaralanma riskini artırır.
Yıldırım, şimşekli sağanaklar sırasında düşebilen doğal bir elektrik kaynağıdır. Karadaki en yakın yükseltilerden geçerek yerle ilişki kurar. Bir kişi ağaçlar, kuleler ya da direkler gibi çevresindeki en yüksek noktayı oluşturan yükseltilerle ilgili ya da bunlann yakınında bulunur veya kendisi düz bir alanda en yüksek noktayı oluşturursa onu yıldırım çarpabilir.
Yıldırandan doğan akım son derece kısa sürelidir ama kazazedeyi sadece sersemletebilirken, kesin ölüme de sebep olabilir; giysilerini tutuşfurabilir. Kazazede mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde tehlikeli alandan uzaklaştırılmalıdır.
Elektrik yaralanmasının sebebi ne olursa olsun, kendiniz için herhangi bir tehlike olmadığından ve kazazedenin elektrik kaynağıyla artık ilişkisi kalmadığından emin olmadıkça hiçbir zaman kazazedeye dokunmayınız. Yüksek voltajda elektrikten kaynaklanan yaralanmalarda polis ya da benzeri bir yetkili, yaklaşmanın güvenlik açısından sakıncalı olmadığını size bildirinceye kadar kazazedeye yaklaşmayınız. Eğer kazazede yüksek akımla kontakt halindeyse, yüksek akımın 18-20 m. civanndaysa, akım kesilene kadar I asla kurtarmak için yanma yanaşmaya kalkışmayın.Metalik, ıslak veya elinizi kazazedenin tenine dokunmanıza meydan verecek herhangi bir şey kullanmaktan kaçınınız. Eğer hiçbir şey yoksa, kazazedenin elbisesinin bol bir yerinden tutarak çekiniz.
Güç hatlarında ve yüksekten geçen kablolarda bulunan yüksek voltajlı akımlara dokunmak genellikle hemen öldürücüdür. Ağır yanıklar daima görülür ve elektriğin sebep olduğu ani kas spazmı, kazazedeyi kontak noktasından uzağa fırlatabilir

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git