Emzik Tartışması – İyi mi? Kötü mü?

Rahatlatıcı mı yoksa zararlı mı? Uzmanlar arasındaki emzik tartışması bütün
ateşliliğiyle sürse de, kesin olan bir şey var: Yararlı da, zararlı da olsa,
bebekler bu geleneksel uygulamadan hoşlanıyorlar.
Günümüzde herkesin, Kullanılmasına is­ter karşı, ister yandaş olsun, emzik ko­nusunda söyleyecek bir şeyleri var. Bü­yükanneler emziklerin dişleri berbat ettiği yo­lunda öyküler anlatırken, en iyi dostunuz kal­kıp size, “emzik olmasaydı hayatta kalamaz­dım” diyebilir. Görüşler ne kadar farklı olur­sa olsun, bebeğinizin emziği sevmesi için haklı nedenleri vardır ve vazgeçirmeniz çok güçtür.
EMME REFLEKSİ:
Küçücük bebeğinizin ağzına parmağınızın ucunu sokarsanız, emme yeteneğinin ne ka­dar güçlü olduğunu görerek hayrete düşme­niz kaçınılmazdır. Çok erken doğan (prema­türe) bebekler dışında, bütün bebeklerin, doğdukları anda, emme refleksleri gelişmiş­tir. İçgüdüsel olan bu refleks, anlaşılması son derece kolay bir nedenden kaynaklanır: İster bir annenin meme başından, ister biberonun emziğinden olsun, beslenebilmesi için, bebe­ğin emmesi gerekir. Ne var ki, bebeklerin ço­ğu, aç olmadıkları zaman da emmekten hoş­lanırlar: Ağlayan bir bebeğe emeceği bir şey verildiğinde rahatladığını, herkes bilir. Ama bebeğinize emmesi için boş bir bi­beron veremezsiniz; çünkü midesine hava doldurur; doiu olanını da, aç olmadığı için o istemez. Ayrıca bütün gün memenizde ol­maktan çok hoşianabiiir; ama bu durum da sizin için hiç eğlenceli ve uygun değildir. Dolayısıyla emzik, ikiniz için de, rahatlatıcı bir seçenek olabilir.
EMZİĞİN SEÇİMİ:
Bebeğinizin emziğin vereceği huzura gerçek­ten gereksinme duyduğunu anladığınızda, emzik seçimine önem verin ve birçok farklı tipte emziği denemeye hazır olun. Yeni doğmuş bir bebeğin ağzı, bir çocuğunkinden daha küçüktür; ama böyle de ol­sa, bebeklerin çoğu, aşağı yukarı emziklerle aynı büyüklükte olan standart bir biberon memesine ağızlarını uydurabilirler; dolayısıy­la, emziğin boyutlarından çok, üstünde durul­ması gereken, arkasındaki plastik ağızlık bö­lümüdür.
emzikYeni doğan bebeğinizin burnunu tıkama­ması için, emziğin arkasındaki plastik ağızlık bölümünün küçük olması gerekir. Ama be­beklik dönemini aşmış çocuğunuz için emzik alacaksanız, arkasındaki ağızlık bölümünün, olduğu gibi ağzına sokamayacağı, dolayısıyla da boğulmasına yoi açamayacağı kadar büyük olmasına dikkat edin. “Ortodontik” diye nitelendirilen emziklerin meme başları yassıdır; buna karşılık daha alı­şılmış çeşitlerin, başları yuvarlaktır. Ortodon­tik çeşitlerin dişetleri ve dişler için daha iyi olduğu ileri sürülmekle birlikte, bebeğinizin hangisini seçeceğini görmek için her ikisini de denemeniz daha doğru olur. Plastik ağızlığın biçimi, bebeğinizin değil, sizin seçiminize bağlıdır; bununla birlikte, hangisini seçerseniz seçin, havasızlıktan boğulmaya yol açmaması için, üstünde havalandırma delikleri bulunma­sına dikkat edin. Günümüzde emziklerin ağızlıkları çok çeşitli renklerde yapıldığından, geleneksel “erkekle­re mavi, kızlara pembe” formülü gibi sınırlan­dırmalar karşısında kalmazsınız. Fiyatlar ucuzdan çok pahalıya kadar değişir; ama unutmayın, daha pahalısı mutlaka daha iyi olanı demek değildir. Sözgelimi takırtılı sesler çı­karan fantezi süslemeleri olan bir emzik al­mak, hiç de iyi bir fikir değildir. Böyle bir em­zik alacak yerde, bebeğinize bir kaynana zırıltısı alın bari. Yapmanız gereken, bütçeni­ze en uygun çeşitten, bir değil üç emzik al­maktır. Ancak, onaylanmış güvenlik standart­larına uygun olmasına ve parçalarının birbi­rinden ayrılmamasına, bebeğin çiğneyerek parçalayamayacağı kadar sağlam olmasına dikkat edin.

EMZİĞİN KULLANILMASI:
Emziğin nerede, hasıl ve ne zaman kullanıla­cağı konusunda çok kesin kurallar yoktur. Bebeğinizin zevkine bağlı olduğundan, ne zaman isterse o zaman kullanın. Ama bazı temel noktalara uymayı da ihmal etmeyin. Yeni doğmuş bebeğinizin emziğinin, tıpkı biberon memeleri gibi, mikroptan arındırıl­ması gerekir. Biberonların mikroptan arındırılmasında yararlanmış olduğunuz yöntemleri, emziklerde de izleyin. Bebeğiniz parmaklarını -ve başka nesneleri- sık sık ağzına soktuğu yaşa geldiğinde, artık emzikleri mikroptan arındırmaya gerek kalmaz. Ama kuşkusuz, emziği yere düşünce, mutlaka iyice yıkadıktan sonra yeniden verin. Kullanılmayan emzikleri hep aynı kabın içinde tutmak, hem temiz kalmalarını sağlar, hem de bebeğiniz yaygarayı bastığında “emziğini nereye koymuştum?” diye dört bir yana koşuşturmaktan sizi kurtarır.

EL ALTINDAKİ RAHATLATICI:
emzik2Yalnızca bebeğiniz istediği zaman değil, biraz kafanızı dinlemek istediğiniz dakikalarda da ona emziğini verebilirsiniz; çünkü emzik, em­me içgüdüsünü doyurur. Yalnız unutmayın ki, emzik, bebeğinizin ağlamasını şıp diye kese­cek bir ağız tapası (!) değildir. Bebeğiniz aç olduğu, altı ıslak olduğu, üşüdüğü ya da ağrı duyduğu için ağlıyorsa, emziği ağzına verdiğinizde tükürüverecek ve ağlamasını sürdüre­cektir.
Emziğin, bebeğinizin günlük yaşamını dü­zenlemenize de katkısı olur. Bebeğinizi uyutmak istediğiniz zaman ağzına emziğini ve­rirseniz, bunu uykuyla özdeşleştirmeye başlar ve günler ilerledikçe belirli bir uyku düzenine alışmaya koyulur. Bazı uzmanlar, emziklerin, bebeğin elleriyle bazı beceriler geliştirmesine de yardımcı ol­duğunu ileri sürmektedirler. Gerçekten de, bebeklerin emziklerine bağlanmaları, ağızla­rından düşürdüklerinde bulmak için beşik ya da yataklarındın çevresini yoklamalarına ve emziği yeniden ağızlarına sokmaya çalışma­larına yol açar. Bu tür bir uyarma, bebeği­nizin gelişmesinde önemli rol oynayabilir.

BAZI KURALLAR:
Emziğin kötü bir şey olduğu konusunda ileri sürülen nedenlerin hiçbiri, tam olarak kanıt­lanmamıştır. Dolayısıyla, bazı temel kurallara uyarak kullanmanız, sürekli ağzına tıkıştır­mak yerine, yorulduğu zaman yatıştırmak ve sıkıldığında rahatlatmak için vermeniz duru­munda, emzik çok yararlı olabilir. Dostların ve akrabaların dehşet verici öykülerinin etki­sinde kalmayın. Basit sağlık kurallarına uy­mak, eskiyen, yıpranan emzikleri yenileriyle değiştirmek koşuluyla, emzik kullanmaktan çekinmeniz gerekmez. Zaten, bu işte karar verecek en önemli kişi bebeğinizdir: Emzikten hoşlanıp hoşlanmadığını, kısa sürede belli edecektir. Bebeğinizin dört-beş yaşlarına geldiğinde, ağzında emziğiyle ortalıkta dolaşıyor olabile­ceği düşüncesinden dehşete düşebilirsiniz; ama gereksiz kaygılara kapılmayın. Çocuğu­nuz büyük bir olasılıkla bu yaşa gelmeden emziğinden vazgeçecektir. Ayrıca, unutmayın ki, büyümüş de ağzında hâlâ emzikle dolaşan tek bir yetişkin bile yoktur (!).

EMZİKTEN VAZGEÇİRME HİLELERİ:
Bebeğiniz biraz büyüdüğü halde emziksiz du­ramıyor, bu da canınızı sıkıyorsa, emzik kul­lanma süresini kısıtlayabilirsiniz. Ona yeni bir oyuncak uzatıp, karşılığında emziğini isteyin. Emzik istediği zaman, bir masal anlatarak ya da sevdiği bir meyve vererek, ilgisini başka bir yere çekin. Daha büyükçe çocuğunuza, bazı karşılaştırmalar yaparak, yuvada başka hiç kimsede emzik olmadığını anlatabilirsiniz: Ama sakın onu utandırmayın; yuvaya emzik­siz gitmeyi bir oyunmuş, yeni bir deneymiş gibi görmesine gayret edin. Böylece çocu­ğunuzun gün geçtikçe emziğe yalnızca yatma saatlerinde gereksinme duyacağı, daha sonra da hiç duymayacağı bir noktaya erişirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey, onu emzikten vazgeçirmek zorunda olduğunuz duygusuna kapılmamaktır. Unutmayın ki, küçük çocuklar olmadık şeyleri, sözgelimi bir battaniye par­çasını, eski bir oyuncağı, … ve bir emziği, gerçekten ayrılamayacakları bir şey haline ge­tirebilirler. Bunu dert etmeyin. Çocuğunuz geliştikçe, eski alışkanlıklarından ve bebeklik bağımlılıklarından kendiliğinden, ama yalnızca vakti geldiğinde, kendisi karar verdikten (bi­linçsizce) sonra, kurtulacaktır. Kaldı ki, hiç kimse çocuğunu artık büyüdü diye oyuncak ayısından “vazgeçirmeye” kalkışmaz. Olsa olsa çocuk, artık büyüdüğünden, sevgili oyuncağı­nı peşinde sürüklemek gereksinmesini, ken­diliğinden bırakır. Emzik emme rahatlığına ve alışkanlığına duyduğu gereksinmede de, aynı yolu izleyecektir.
PAYLAŞ
Emzik Tartışması – İyi mi? Kötü mü? Konusuna 1 Yorum Yapıldı
  1. şehbal dedi ki:

    benim kızım emzik emmeyi 4 yaşında bıraktı.iki yaşından sonra sadece geceleri uyurken emmiyordu.uykuya daldıktan sonra emziği ağzından atıyordu.4 yaşında doğum gününde kendi kararı ile bıraktı ,ben büyüdüm artık diyerek :))))

Sayfa başına git