Sağlık Sözlüğü – E

Bakterilerce salgılanıp, bakteriden uzakta bulunan dokuları yı­kan toksindir (zehirdir). Eksotoksinler, genellikle bazı özel dokulara özgüdür. Örneğin, tetanoz'da eksotoksin, sinir sis­teminin motor bölümünü etkiler. Ekso­toksinler, formaldehidle karıştırılıp ısı-tılırsa, zehirlilikleri yok olur, fakat an­tijen yapıları kalır ve böylelikle aktif bağışıklık mümkün olur. Bu işlemin uy­gulandığı eksotoksin, toksoid adını alır ve hastaya zerk...
Dış kaynaklı olan, kaynağı dışarıda bulunan anlamına gelir. Dünya’nın son yıllarda çözüm üretmek için fazlasıyla uğraştığı konulardan biridir “Obezite”.İnsanların keyif alarak yaptığı yemek yeme eyleminin sağlıksız yiyecekler ve hareketsiz bir yaşam neticesinde olumsuz sonuçlar doğurması durumu obeziteyi de beraberinde getirmektedir. Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi aşırı yemek tüketimi de “Eksojen...
Eklemler, oynar ve oynamaz diye sınıflandırılır. Oy­namaz eklemlere kafatası kemikleri ara­sı eklemler, dişlerle kemik arası olanlar örnek verilir. Oynar eklemlerin de yarı oynar ve oynar eklemler olarak diğer bir sınıflaması vardır. Oynar bir ekleme en iyi örnek, diz eklemidir: Burada, ek­lem yüzeyleri tamamen birbirine uyar. Kıkırdaklı eklem yüzleri arasında kı­kırdaktan eklemlerarası...
(Gebelik Toksemisi). İler­lemiş gebeliklerde veya hemen doğum sonrası, kadınlarda rastlanan ve yüksek kan basıncı, ödem ve idrarda protein bu­lunmasıyla birlikte görülen nöbetler ya da koma halidir. Bu durumun asıl ne­deni bilinmemektedir. Ancak günümüz­de eklampsinin bir damar uyum hasta­lığı olduğu anlaşılmıştır. Hasta, mümkün­se, hastanede tedavi edilmeli, müsekkin verilmeli ve kendisine çok...
Bir deri hastalığıdır; deri yü­zeyinde belirli bir alanın kızarması ve kaşınması ile belirgindir. Nedeni: Deriye dokunan maddelerin tahrişi, kişinin önceleri de allerjik ol­duğu maddelere karşı allerjik bir reak­siyon —merhemlerden, tırnak cilasına kadar her madde bu reaksiyonu doğu­rabilir—, bazen, var olan allerjik reaksi­yona, doğrudan tahriş edici bir madde­nin tahrişi de (motorin gibi)...
Kişilik yapısının doğrudan doğru­ya dış ve iç ortamlarla ilgili olan bölü­müdür. Bilinçsiz kişiliği kasteden psiko­lojik bir deyim olarak da kullanılır. Ki­şinin davranışları üzerinde etkilidir. Latince bir sözcük olan Ego, ben, benlik, kendilik anlamına gelir. Ego, egoizm, bencillik, id ve superego sözcükleriyle alakalıdır. Egonun, bireyi diğerlerinden ayırt eden göreceli, soyut bir varlığı...
Sayfa başına git