Sağlık Sözlüğü-N

A ve D vitaminleri bakımından çok zengin olmasına karşın, kokusunu örtmek oldukça güçtür. Aslında, üst deriyi din­lendiren, iyileştiren ve güçlendiren tütün balığı yağından daha az vitamin içerir. Köpek Balığının Karaciğer Yağı Deriyi derinlemesine yağlayan, özel-fikle hassas ciltlere çok iyi gelen bir yağdır. Pratikte morina balığıyla aynı özelliklere sahip olmasına karşın morina balığı...
NEKAHET Geçirilen hastalık, ameliyat veya kazadan son­ra insanın yavaş yavaş iyileşme dönemine ne­kahet devri denir.Nekahet döneminin ıyı bir şekilde geçirilebil­mesi için, hastamn diyetine çok dikkat etmesi ve gerekli gıdayı tam olarak alması lazımdır. Örneğin ameliyat yarasının kapanması için bol miktarda C vitaminine ihtiyacı vardır. Cerrahî operasyonlardan sonra kan kaybına bağlı olarak...
Nodüller tiroid iç salgı bezinde oluşan küresel veya elips şeklide oluşumlardır. Tiroid içinde nodul olması kanser olasılığı bakımından önem taşımaktadır. Ancak, tiroid iç salgı bezinde nodul çok farklı sebeplerle oluşabilir, kanser bu sebepler arasında en azından birisidir. Kolloid nodul dediğimiz basitçe hücre çoğalmasından ibaret yumru (nodul) şeklinde tiroid büyümesi en...
Günde 2 -3 litre arasında sıvı alınmalıdır. Su insan vücudunun en önemli maddelerinden biridir. Cildin daha canlı ve pürüzsüz olmasının yanında, boşaltım sistemi için de büyük önem taşır. • Kilo yaptığı düşüncesiyle yeterli miktarda alınmayan karbonhidrat ve yağların vücutta önemli görevleri olduğu unutulmamalı, vücudun durumuna göre alınacak oran belirlenmelidir. • Vücuttaki yağlardan...
OKALİPTÜS. Okaliptüs ağacından elde edilen bir yağdır. Öksürük, soğuk algın­lığı vakalarında dıştan vücuda sürülmek­te ya da buharları solunulmaktaysa da, iyileştirici etkilerinden şüphe edilmekte­dir. Okaliptüs Yağı Okaliptüs yağı, diğer bitkisel yağlarda olduğu gibi okaliptüs ağacının yaprağının distile edilmesiyle ortaya çıkar ve ciddi bir şifa kaynağıdır. Faydaları Harika bir antiseptik olan okaliptüs yağı, deriye sürmek suretiyle...
NÜFUS. Dünya nüfusu, geçmiş yıllarda görülmeyen bir hızla artmakta ve her geçen yıl bu artış hızı biraz daha faz­lalaşmaktadır. Bu durumun birkaç önem­li sonucu vardır: 1. Bilimin ilerlemesiyle sağlanabilecek olan daha iyi sağlık, beslenme koşulları ve daha yüksek yaşam standartı, bu ar­tış yüzünden sağlanamamaktadır. 2. Nüfus artışı, savaşların başlıca neden-lerindendir....
NÖROM (veya NÖRİNOM). Bir sinir tü­mörüdür. Sinirlerin boyunca ve sinir kök­lerinde beliren tümör hücrelerinin gerçek kaynaklarına ilişkin fikir ayrılıkları var­dır. Bu çeşit tümörler, sinir liflerinden de­ğil de, sinirleri çevreleyen bağdokusundan oluştukları halde, sinir dokusuyla ilgili ad­lar almaktadır: Nörom, nörinom, nörofib-rom, nörilemmom, Schvrannom gibi. Bazı nörom'lar tek olarak belirir, bazen de...
NÖRALJİ. Bir sinir boyunca duyulan ağrıdır. Genellikle hiçbir şekilsel ano­mali görülmez; fakat bazen bir sinir ya da gangliyon'da hafif iltihap belirtileri veya önceden ortaya çıkmış bir zona nö­beti vardır. Nebralji deyimi, anlama tam olarak uygun değildir. Ancak, "trigemi-nus nevraljisi" deyiminde doğru kulla­nılmaktadır. Bu hastalığın iyi tanımla­nabilen bir seyri vardır. Bu...
NİKOTİN. Sinir uyarılarının iletimini etkileyen bir alkaloiddir. Nikotin, dünyadaki en yaygın suistimal edilen 3 maddeden biridir. En fazla tütün yapraklarından çıkarılan, renksiz, açıkta kaldığında havadan oksijen alarak koyu bir renk alan,bitki hastalıklarıyla mücâdelede bitkileri saran dış asalakları öldürmek için de kullanılan, 247 C'de kaynayan ve 1.033 yoğunluğunda çok zehirli bir...
NIEHAN HÜCRE TEDAVİSİ. İsviçreli bir hekim ve biyoloji uzmanı Dr. Nie-han'm ortaya attığı bu tedavi yöntemin­deki temel inanç, vücudun yeterli çalış­mayan bir organının, genç ya da terci-han henüz doğmamış bir hayvanın aynı organından alman taze hücrelerin zerkiyle, yenilebileceğidir. İddiaya göre, ye­ni, sağlam hücreler, ergeç vücudun has­talıklı bölümüne erişmektedir. Bu yön­temin...
NEZLE (Koriza; akut rinit, akut koriza). Üst solunum yollarının bir enfeksiyonu­dur. Nezle, virüslerin sebep olduğu bir hastalıktır. Burunda, sinüste görülür, bazen boğaza ve broşlara kadar yayılır. Nezleye çeşitli virüsler sebep olabilir. Nezle olan her insan, öksürüp aksırdığı zaman bulaşıcı damlacıklar sıçratır. Bu damlacıklar başka insanların nezleye yakalanmasına sebep olur. Bu virüsü...
NEVROZ. Akıl hastalıkları, iki büyük grupta incelenebilir: a) Akıl hastalığı belirtileri veren organik hastalıklar, b) Sosyal uyum ve özellikle kişilerarası ilişkilerin bozukluğundan ötürü ortaya çıkan belirtiler. Nevrozlar, (b) grubuna dahildir, (a) gru­bunun ilaçla tedavisi gerekir; (b) grubun­da ise, gerçek iyileşmeyi, uzun süreli psikanaliz tedavisi ve bazen de buna yardımcı olabilecek, kısa...
Sayfa başına git