Sağlık Sözlüğü-H

Hepatit A virüsü ve Hepatit B virüsünün tanımlanmasından sonra açıklanamayan hepatitlerin devam etmesi, araştırmacıları farklı bir etkenin arayışı içine sokmuş ve ilk kez 1983 yılında ne A ne de B virüsü ile olmadığı bilinen hepatitli hastaların dışkı örneklerinden yeni bir virüs ortaya çıkarılarak Hepatit E virüsü olarak tanımlanmıştır. HEVin yol açtığı Hepatit...
İlk kez 1989 yılında tanımlanmış olan Hepatit C virüsünün (HCV) neden olduğu C tipi viral hepatit, dünyadaki başlıca sağlık problemlerinden biridir. Akut hepatitlerin %20'sinin, kronik hepatitlerin ise %70'inin nedeni HCV enfeksiyonlandır. Akut olarak başlayan enfeksiyonların yaklaşık %85'inin kronik hale gelmesi hastalığın öneminin en iyi göstergelerinden biridir. Kronik Hepatit C enfeksiyonu siroz ve karaciğer...
Akut Hepatit B enfeksiyonu geçiren hastalann bir kısmında 6 ay olarak kabul edilen kriter sürenin sonunda bağışıklık gelişmez ve kişiler virüsü aylar ya da yıllar boyunca taşımayı sürdürürler. Böyle kişilere "taşıyıcı=portör" adı verilir. Taşıyıcılar yaşamları boyunca taşıyıcı olarak kalabilecekleri gibi, yıllar içinde virüsün karaciğerde yeniden aktif hale gelmesi ile "kronik...
Bir kişiye Hepatit B virüsü bulaştıktan sonra, hepatit B hastalığının geçirdiği evreler, aynen Hepatit A hastalığında anlatıldığı gibidir. Hastalann yakınmaları ve hastalığın süresi açısından bazı farklılıklar göze çarpar. Hastalık belirtileri ortaya çıkıncaya kadar geçen süre olan kuluçka süresi, Hepatit B'de 6 haftadan 6 aya kadar değişebilir. Bu sürenin sonunda HBV...
Hepatit, çeşitli bulaşıcı mikropların, kimyasal maddelerin ve vücudun bağışıklık mekanizmalarındaki bazı değişikliklerin neden olabildiği bir karaciğer hastalığıdır.H epatitten sorumlu tutulan mikrobik etkenlerin başında virüsler gelmektedir ve bunlarla oluşan hepatMere de "viral hepatitler" adı verilmektedir. Hepatit oluşturan virüsler arasında en iyi tanımlanmış olardan şöyle sıralayabiliriz: • Hepatit A virüsü (HAV), • Hepatit B...
1 - 4 yaş arası çocuklardaki bir enfeksiyon hastalığının ya da bir boğaz veya burun enfeksiyonunun yol açtığı yüksek ateş, havalelere sebep olabilir. Rahatsız edici özelliklerine karşın nadiren tehlikeli olurlar ama çocuğun ateşi anormal derecede yüksek olduğu sürece belirtileri sürebilir. Belirtiler:■ Çocukta yüksek ateş vardır, kızanp terler. ■ Yüz, kol ve bacak...
Hidrokortizon: Karbonhidrat olmayan maddelerden glikoz yapımını etkiler; bu olayda, amino asitler kullanıldığından, hidrokortizon bu anlamda proteinlerin yıkımını sağlayan ve birleşimini engel­leyen bir maddedir. Bu etki, karaciğer­de tamamen ters yönde gerçekleşir: Bu-etki, karaciğerde tamamen ters yönde protein yapılmasını etkiler. Bu hormon, yağın vücudun bazı bölgelerinden açığa çıkıp, diğer belirli bölgelere birikmesini...
HÜCRE. Vücut yapısının birimidir. Ba­zı ilkel organizmalar, tek hücrelidir, fa­kat en ileri yapılı hayvanlar olan meme­lilerde, çok değişik tipte, milyonlarca hücre vardır. Hücrenin incelenmesi, can­lı varlıkların fonksiyon ve kimyasının anlaşılmasının temelidir ve ışık mikros­kobunun bulunuşundan bu yana, hücre bilimi doğmuştur. Elektron mikroskobu­nun bulunmasıyla bu alandaki çalışma­lar hızla ilerlemiştir. İnsan hücreleri,...
HOMEOPATİ. XVIII. yüzyılın sonların­da C.H.S. Hahnemann (1755-1843) ta­rafından ortaya atılmış olan bir tıbbî düşünme sistemidir. Hahnemann, Sak­sonya'da, Meissen'de doğmuş, Leipzig ve Viyana'da tıp okumuş, Erlangen'de öğ­renimini tamamlamıştır. Leipzig'de, tıp bilimini uygulamak üzere, yerleşmiştir. Gününün tıp bilgilerini yetersiz bulan Hahnemann, 1796'da, yeni ilkesi olan "benzerlikler kanunu"nu ortaya atmıştır. Buna göre, hastalıkları...
HODGKIN HASTALIĞI (Lenfadenom). Özellikle genç erkeklerde görülen, vü­cudun retiküler ve lenfatik dokularını tu­tan bir hastalıktır. Nedeni: Bilinmemektedir. Belirtileri: Boyundaki lenf bezle­ri, zamanla, ağrısız olarak şişer. Bunlar, yumuşak olmamakla birlikte, lastik kı­vamında, kolay hareket ettirilebilen, bir­birinden ayrı kitleler halindedir. Hastalık ilerledikçe, diğer lenf bezleri grupları da şişer ve hastada, bazen on gün kadar...
HİSTEREKTOMİ. Rahmin çıkartılma­sı ameliyatıdır. Subtotal histerektomi'de, rahim cismi çıkartılır, fakat boyun kısmı bırakılır. Genç kadınlarda, çocuk isteyen hastalarda ve bazı miyom adı veri­len tümör (bkz.) vakalarında bu yön­teme başvurulur; total histerektomi ise, hem habis tümör, hem de bü­yük miyom vakalarında yapılan bir ameliyattır: Rahmin tümü çıkartılır. Rahimle birlikte diğer üretimle...
HİSTAMİN. İnsanda, hayvanların ço­ğunda ve bazı bitkilerde bulunan önemli bir maddedir. Tam olarak anlaşılama­mış çeşitli farmakolojik etkileri yanı sıra, en iyi tanınan etkisi, allerji (bkz.) ve benzer durumlarla ilgilidir. Bu yüzyılın başında, kobay ve tavşanlara histamin zerk edildiğinde, anafilaktik şoku (bkz. Anafilaksi) andırır bir durumun yaratıl­dığı dikkati çekmiş ve sonraları,...
Sayfa başına git