Sağlık Sözlüğü-M

Besin olarak yenen bazı mantarlar, bitkiler aleminin Basidiomycetous grubundan canlı varlıklardır. Mantar zehirlenmesi, bunların zehirli tiplerinin yenmesiyle meydana gelir. Özellikle Amanita phalloides, Amanita muscaria, Amanita vera bilinen en zehirli mantarlardır. En önemli zehirleri muscarindir. Zaman zaman da, daha önce tanımlanmamış olan bazı mantar tiplerinin de zehirli etkilere sahip olduklan bildirilmektedir....
MULTİPL SKLEROZ (Dissemine Skle­roz). Beyin ve omurilikte, yer yer sert­leşmelerin belirdiği bir sinir sistemi has­talığıdır. Nedeni: Bilinmemektedir. Genellik­le 20-40 yaşlan arasında belirmesine rağmen, daha önce veya sonra da görü­lebilir. İlk olarak 50 yaşından sonra ve­ya erişkin çağından önce belirdiğine pek rastlanmamıştır. Belirtileri: Sertleşme alanları plak adını alır ve beyinle omuriliğin sinir lif­lerinin...
MONOSAKKARİD. Basit şekerlerin (glikoz, früktoz, galaktoz gibi) ortak adı.ve beyinde bol miktarlarda bulunmakla beraber, bütün vücutta da var olan bir maddedir. Belirli bazı depresyon ilaçlan fenelzin (Nordil), nialamid (Niamid), izokarbosazid (Marplan), tranilsipromin (Parnate) nev pargilin monoamin ok-sidaz etkisini durdurur. Bu tür ilaçlar, monoamin oksidaz inhibitörleri adını alır ve bazı durumlarda,...
MOL HİDATİDİFORM. Anne karnın­daki bebeği çevreleyen iki zarın dışta olanının (chorion: Koryon) yüzeysel ta­bakasının hastalığıdır: Rahim, üzüm sal­kımını andıran keseciklerle dolar, cenin bulunmaz, çünkü mol tarafından yok edilmiştir. Belirtileri: Gebeliğin ilk ayları, normaldeki gibi seyreder. Dört ay kadar süren bir âdet kesilmesinden sonra, bir miktar kanamayla, bazen sulu bir akıntı ve...
MİYOPATİ. Kas Hastalığı.
MİYOM. Rahimde, genellikle rahim cis­minde ve vakaların yaklaşık olarak % 8'inde de rahim boynunda görülen, kap­sülle kaplı, kas ve bağdokusundan oluş­muş, selim bir tümördür. En fazla, do­ğurmamış kadınlarda görülür ve habis-leşmesine çok seyrek rastlanır. Rahim cismi miyomlarmın çoğu; çoğuldur, ra­him boynundakiler ise genellikle tektir.Nedeni: Bilinmez; cinsel hormonlar-daki dengesizlikten ötürü oluştukları...
MIYASTENİA GRAVIS. Kasların anor­mal derecede çabuk yoruljnasıyla beli­ren ve çok seyrek rastlanan bir hasta­lıktır. En çok, genç erişkinlerde görü­lür. Nedeni: Henüz tam olarak bilinme­mektedir. Kas-sinir birleşme yerinde, si­nir uyarımlarının iletilmesinde gerekli bir madde olan asetilkolin azlığından ötürü, çalışma bozukluğu vardır. Bunun, muhtemelen bağışıklık reaksiyonuna bağ­lı olarak, göğüs boşluğunun üst bölü­münde bulunan...
Miksödem: Tiroid hormonu eksikli­ğinin doğurduğu bir durumdur, Guatr, Tiroid Bezi.                 Sağlık, insanların hayatlarını devam ettirebilmesi için en temel ihtiyacıdır. Genç yaşlardan itibaren korunması için beslenmeye ve yaşam standartlarına dikkat etmek gerekmektedir. Gerek tüketilen besinlerden, gerekse doğal olmayan yaşam şartlarından her geçen gün yeni bir hastalığın adını duymaktayız. Bunlardan biri de ...
MİGREN. Bir aurayla (bkz.) başlayan ve nöbetler halinde beliren özel bir baş ağrısı tipidir. Nedeni: Sara gibi, migren de, idyo-patik (belirli bir nedeni olmaksızın) ya da semptomatik (diğer bir hastalığa ikin­cil) olabilir. Kafatası içi anevrizmaları, yüksek kan basıncı, damar sertliği gibi hastalıkların ikincil belirtileri arasında görülebilir. İdyopatik migren, genellikle kalıtsaldır ve...
MİDE YANMASI. Kalp bölgesi ve bo­ğazın arkasında duyulan yakıcı ağrı bu adı alır. Özellikle hiatus fıtıklarında (bkz. Fıtık) sık görülür. Sodyum bikar­bonat gibi alkalilerle, bu ağrı giderilir. Aşırı alkol, yemek borusu iltihabına yol açacağından, bu ağrıya neden olabilir. Mide yanması 20 ile 50 yaş arasında pekçok kişide görülen çok yaygın bir...
B e I i r t i 1 e ri: Rahatsızlık duygusu, iş­tah kaybı, kusma ve seyrek olarak da ka­namadır. Tedavi: Nedenin saptanması halin­de, ondan kaçınılmasıdır. Alkalen köpü-rücü tozlar ve manyezi sütü, uygun ilaç­lardır. Kronik gastrit: Nedenler, akut gastritin-kilerle aynıdır. Kişi, bu tahriş eden mad­deleri kullanmaya devam ettiğinden, akut gastrite ilişkin değişiklikler,...
Mide Bağırsak İltihabı (Gastro-endesit). Genellikle, bir enfeksiyon so­nucu mide-barsakta oluşan iltihabı du­rum, bkz. Dizanteri, İshal. İltihap Nedir? İltihap denince insanda kötü bir çağrışım oluşmasına rağmen işin özünde iltihap olumlu bir durumdur. Vücuda giren mikroplara ve oluşan enfeksiyonlara bağışıklık sistemimizin verdiği tepkiye iltihap denir ve vücut savunmasının bir parçasıdır. Ancak vücut zararsız mikroorganizmalara...
Sayfa başına git