Sağlık Sözlüğü-R

Annem 55 yaşında. Rahim ağzı kanseri teşhisiyle eş zamanlı radyoterapi ve kemoterapi gördü. Tedavi sonuç verdi ve tamamen iyileşti. Ama rahim içi ışından sonra annemin karın bölgesinde ağrı ve kabızlık şikayetleri başladı. Bu şikayetleri nasıl geçirebiliriz? Rahim ağzı kanseri tekrarlayabilir mi? Korunmak için ne yapmalıyız? GÜLESİN YILMAZ Prof.Dr.Erkan TOPUZ: Anneniz 3...
19 yaşındayım, ilk adet gördüğüm günden beri çok sancı çekiyorum. Önceleri bu sancıların normal olduğunu düşünerek ciddiye almadım. Doktora gittik, doktor rahmimde kist olduğunu söyledi. İleride çocuğumun olmamasından çok endişe ediyorum. Bu kistler çocuğum olmasını engeller mi? Sancılı adet görme pek çok genç hanımın ortak sorunu. Sancının şiddeti sıradan bir ağrı...
REHABİLİTASYON Son zamanlara kadar, sakat bir kışının iyileşebilmesi için pek çaba gösterilmez, onların ya­takta hareketsiz yatmasına veya sandalyede oturmasına izm verilirdi Durumları umutsuz görülen bu kişiler hiç onemsenmezdı Felçli veya inme neticesinde konuşma yeteneğim yi­tirmiş veya kırılmış kalçayla sakat kalan bir kı­şı, iyileşeceğine dair cesaret verecek bir çaba harcanmaksızm kendi hâline...
ROMATİZMA. Ağrı ve hareket sınırlı­lığı yaratan eklem ve bağdokusu iltiha­bının genel adı, romatizmadır. Daha uy­gun bir adlandırma sistemiyse, eklemleri ve bağdokusunu genellikle etkileyen has­talıklara ayrı ad vermektir: Romatoid artrit, osteoartrit, gut, diğer hastalıklar sırasında beliren artrit ve romatizmal ateş. Romatizmal ateş (asıl romatizma): Ek­lemleri, kalbi ve sinir sistemlerini etkile­yen ve çocuklarla...
RETROGRAD AMNEZİ. Belirli bir olaydan başlayarak, belirli bir zaman sü­resinin anımsanamaması, bu dönem hak­kındaki hafıza kaybıdır. Genellikle, başa gelen ve bilinç kaybına yol açan şiddetli bir darbe sonucu ortaya çıkan hafıza kay­bı için bu deyim kullanılır. Hasta, ka­zaya kadar olmuş olayları hiç hatırlamaz. Örneğin, sabah evinden çıktığını hatır-layabilse de, işe...
RENK KÖRLÜĞÜ. Renk görmenin te­meli, spektrumdaki herhangi bir rengin, değişik şiddette, fakat sabit dalga bo­yundaki üç saf renk karışımından olu­şabileceği ilkesidir. Buna göre, gözde üç pigmentin (renk maddesinin) bulunması, spektrumdaki herhangi bir rengin görü-lebilmesini sağlayabilir. Görme pigmenti olan rodopsin, retina çomak hücrelerin­de bulunmuştur ve bunun fonksiyonu, ışığı görmektir. Işığın etkisiyle...
REKTUM. Kalınbarsağm, anus kanalın­dan önceki son bölümüdür. Sakrum'un üçüncü bölümünde başlar ve pelvis içi barsakla devamlıdır. Dışkının rektumda bulunması, dışkılama isteğini uyardığın­dan, rektum genellikle boştur. Rektum' un uzunluğu 12 cm.'dir. Rektum ve anus kanalının hastalıkları, hemoroidler (basur memeleri), proktit, prolaps, pilonidal sinüs, pruritus, fisür (çatlak), fistüllerdir. Bunların her biri, kendi...
RAYNAUD HASTALIĞI. Özellikle so­ğuk havada, el ve ayak parmaklarının soluklaşıp hissizleşmesiyle belirlenen bir hastalıktır. Nedeni: Bilinmemektedir. Aileseldir. Benzer haller, sol köprücük altı atarda-man'nm köprücük kemiği, ilk kaburga ve ön skalen kas arasında sıkışmasıyla (kostoklaviküler sendrom), havalı delme aletlerini kullanmayı gerektiren işlerde uğraşanlarda da görülür. Raynaud has­talığını andıran durumlar, "Raynaud fe­nomeni gösteriyor"...
RAŞİTİZM. D. vitamini eksikliğinin ne­den olduğu bir hastalıktır. Güneş ışın­ları, deriyi ışınlandırıp, ültraviyole (mor ötesi) ışınları etkisiyle deride bulunan bir ön vitaminin D vitaminine dönüşme sini sağladığından, hastalığın oluşmasını önler. Nedeni: D vitamini eksikliğinin ne­deni genellikle fakirliktir. D vitamini, süt ve sütten elde edilen maddelerde, yu­murta ve balıkyağmda bulunur. Büyük şehirlerdeki...
RAHİM KANAMASI (Kanamalı metro-pati). Rahim iç yüzünün kalınlaşması ve düzensiz kanamalarla belirlenen bir has­talıktır, bkz. Hiperplazi. Nedeni: Devamlı, karşıt etkisi bu­lunmayan bir östrojen çalışması vardır, çünkü yumurtalıklar (bkz.) yumurtayı atamazlar. Sarı cisimler oluşmadığı gibi, progesteron da salgılanmaz. Tahminlere göre, bunların nedeni, hipofizin bozuk çalışmasıdır, fakat durumu doğuran me­kanizma tam olarak...
RAHİM (Uterus). Armut biçimli, içi boş bir organdır. 7 cm. uzunluğunda, 5 cm. genişliğinde, yaklaşık olarak da 2.5 cm. kalmlığındadır. Rahim cismi, serviks (cer-vix) ya da boynu ve fundus'u (tepesi) ayırt edilebilir. Cismin üst tarafında, her iki köşede, iki fallop borusu (tuba) ra­himden yumurtalıklara doğru uzanır. Fallop borularının rahime açıldıkları...
Romatizmal hastalıklann önemli bir bölümünün kesin nedeni bilinmemektedir. Bu hastalıklar, çoğunlukla bulaşıcı (mikrobik) değildir. Çoğu romatizmal hastalıkta kalıtsal özellikler önemlidir. Yani, hastada genetik bir yatkınlık söz konusudur ve böyle bir hastada çeşitli çevresel faktörler, romatizmayı ortaya çıkarabilir. Olayı daha iyi anlatmak için, "kapı-anahtar-kilit" benzetmesi kullanılabilir. Hastalığın ortaya çıkması için kapının...
Sayfa başına git