Sağlık Sözlüğü – D

Deride, geçici olarak orta­ya çıkan yeni oluşumlar ya da renk değişimidir ve genellikle enfeksiyöz, ateşli bir hastalıkta belirir. Çocuklarda görülen çeşitli döküntü tiplerinin tanıtıcı özellik­leri şunlardır: Kızamık: Deride döküntü ortaya çıkma­dan önce, ağız içinde beyaz lekeler be­lirir (Koplik lekeleri). Deri döküntüsü, ufak kırmızı noktalar halinde, kulakla­rın arkası, alından başlayarak yüze ve...
Bebeklerin ve yaşlıların, so­ğuk etkisinde kalıp, ciddi hastalık belir­tileri göstermeleridir. Bebeklerde: Belirtileri: Oda ısısı 18 derecenin iyice altına düştüğü vakit, bütün bebek­lerde ve özellikle erken doğan ve zayıf olanlarında, donma belirtileri görülür. Bu tür bebeklerin dış dünyaya adaptas­yonlarını sağlayan Termo-regülasyon me­kanizması yeterince gelişmemiştir. Böy­le bir bebek, sakin ve soğuk olup, açlık belirtileri...
Özellikle ortopedi ve nöroloji cerrahlarınca, ame­liyatlarda uygulanan bir tekniktir. Bura­da amaç, bu cerrahi dallarda yaranın ve komşu dokuların enfekte olması çok ciddi sonuçlar doğuracağından, ameliyat ekibi ve cerrahın ameliyat alanına mik­rop bulaştırma tehlikesini azaltmaktır. Ameliyatla ilgili kişilerin hiçbiri, ne alet­lerin ameliyat alanına dokunan yerlerini, ne de kullanılan dikiş, iğne, kompres...
Dokular, vücudu oluşturan or­ganların yapı taşlarıdır. Bağdokusu yağdokusu gibi özel dokular, aynı yön­de gelişmiş ve belirli bir görevi yüklen­miş olan hücre toplantılarıdır. "Doku kültürü" ise, bir organizmadan alınmış ve yapay bir ortamda (in vitro) büyüme ve bölünmesi sağlanmış hücre topluluğu­na verilen addır. DOKU AŞISI (Graft). Bir bozukluğu düzeltmek amacıyla, bir insan...
En sık rastlanan do­ğum lekesi, hemanjiyom diye adlandırı­lan selim bir tümördür ve doğumdan sonraki ilk yıl içinde çok çabuk büyür. Bu tümör, birçok ufak kan daman ve içi kan dolu boşluktan ibaret olup, kır­mızı yada, yeni doğanda, alyuvarların yıkımı ve bunu izleyen sarılık görülür. Nedeni: Bebeğin annesi, Rh-negatif-ken, babasının Rh-pozitif olması...
DOĞUM OLAYI. Hayvanlarda ve ilkel kabilelerde doğum, büyük bir sorun de­ğildir. Hayvanlarda doğumun kolay ol­masının nedeni, anatomik ayrımlara da­yanmaktadır. İlkel kabilelerde ise, aynı özelliğin nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: a) Daha aktif bir yaşama bağlı olarak, kasların daha iyi gelişmiş olması, b) Gebelik ve doğumun taşıdığı psiko­lojik anlamın farklı olması. Modern kadınların...
DİZANTERİ. İshalle birlikte, mukus ve kan atılması ve karında sancı veya ra­hatsızlık duygusunun bulunması halidir. Nedeni: 1. İlk defa dizanteri basili­ni ayıran Japon bakteriyologu Kiyoshi Shiga'nın onuruna adlandırılan Shigella cinsi bakterilerin enfeksiyonudur. Basilli dizanteri etkenleri, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella sonnei veya Shigella boydii'dir. En tehlikelisi, Shi­gella dysenteriae olup, bunu Shigella flexneri...
Diz eklemi, vücudun en kuvvetli ve en büyük eklemlerinden biri olmakla beraber, taşıdığı yükün fazlalığından ve etkisinde kaldığı gerilimlerin çokluğun­dan genellikle kapasitesinin sınırında ça­lışmakta ve özellikle atletler ve sporcu­larda ciddi rahatsızlıkların yerini oluş­turmaktadır. Diz de, dirsek gibi, tek ek­senli bir eklemdir ve femur alt başı ile tibia'nın üst ucu arasındaki eklemdir....
Yemek yemeyi, günümüzde nor­mal yaşantının bir bölümü olarak kabullenmişizdir. Bu olay, özel bir şekilde ha­zırlanabilir ya da gelişigüzel uygulana­bilir ve hastalık sağlık durumları için çok önemli sayılabilir. Bu 3 temel besin yanında, vücudun belirli miktarda vitaminlere gereksinimi vardır. (Bir eksiklik hastalığı olmadığı sürece, alınan fazla vitaminlerin hiçbir etkisi yoktur). Ayrıca,...
Çok çabuk titreşimli bir akım dokulardan geçirildiği takdirde, do­kuların bu akıma karşı olan direncinden ötürü, dokular ısınır. Bu etkiden cerra­hide yararlanılabilir: Geniş bir indiffe-rent elektrot, bacağa bağlanır. Diğer elek­trot ise, iğne ucu şeklinde veya ince uç­lu bir çift forseps halindedir. Bu ikinci elektrotun değdiği yerde yeteri kadar ısı oluşunca, değdiği...
Karın ve göğüs boşlukla­rını ayıran kas tabakasına diyafram de­nir. Diyaframın kalınca dış bölümü, yan­larda alt 6 kaburga ve bunların kıkır­daklarına, önde sternum'un en alt bölü­müne ve arkada da bel omurlarına ya­pışmaktadır. Diyaframın orta bölümü ki-rişsi yapıdadır ve dıştaki kas bölümü bu orta kiriş bölümüne bağlıdır. Diyafram kubbe şeklindedir ve dıştaki...
Kalınbarsak diverti-külünün (bkz.) iltihabıdır. Belirtileri: Karnın sol alt bölü­münde ağrı, ishal veya kabızlık. Bu ağrı krizleri, uzun bir süre tekrarlayabilir. Hastalık ağır ise, iltihaplı divertikül patlayıp, karın zarı iltihabına yol açabilir. (bkz. Peritonit). Fakat bu patlama bütün karın boşluğunu ilgilendirmeyebilir. Ba­zen iltihap, ancak komşu dokulara ve organlara yayılabilir veya dizertikül,...
Sayfa başına git