ZAYIFLAMANIN YARARLARI

Gereğinden fazla kiloların hamallığını yapmaktansa, bu kiloları vermenin her şeyden önce estetik görünüme katkısı vardır. Haftalık tartılarda birkaç kilo vermiş ola­bilmek insanı mutlu eder. Üzerine gelmeyen ve giye-mediği giysileri giyebilmek ayrıca, sevindirici olur.
«Ne kadar güzel zayıflamışsınız,» sözü kişileri ve özellikle hanımları çok mutlu eder. Bunun yanı sıra, za­yıflamak insanların moralini yükseltir. Çünkü, zayıflaya­bilmek için alıştığı çok ve yüksek kalorili yiyeceklerden ve içeceklerden, kendini kısmen de. olsa mahrum etmek, diğer taraftan da enerji sarfiyatını artırmak için yürü­yüşler yapmak gerekir. Bunları yapabilmek de bir irade meselesidir. Bu azim ve iradeyi gösterebilmek de kişi­nin moralini yükseltir. Zayıf görünümde olanlara karşı içinde gizli olan kıskançlık duygusu yok olur.
Fazla kiloları atarak, kişinin kendisi için normal ve ideal sayılan kiloya inmenin sağlık açısından da pek çok yararları vardır. Bugün tıbben, şişmanlık ile bazı has­talıklar ve hatta bunlara bağlı’olarak erken ölümler ara­sında bir ilişkinin bulunduğu kesinlikle kanıtlanmıştır. Yapılan istatistiklere göre, şişmanların yaşama şansı, normal ve ideal kilodaki kişilere nazaran dörtte bir ora­nında azalma göstermektedir.
zayif2İnsanlar şişmanlayınca fazla kiloların deri altında ve aynı zamanda içimizde yer alan Önemli organların ve sinirlerin etraflarında yağ birikimleri oluşturur. Ay­rıca bunların da organ ve sinirlerin normal ve düzenli çalışmalarına engel olur, bunu yukarıda belirtmiştik.
Şişmanlarda kan damarlarının duvarlarında yağ ve kireç bırakır ve böylece kan damarları daralır ve sert­leşir. Bu ise hem tansiyonu yükseltir ve hem de kalbi besleyen koroner damarların kalbe yeterince kan vere­memesine bağlı olarak «Koroner Spazmı» ve «Enfark­tüs» denilen çok Önemli kalp hastalıklarına ve bazen de ani ölümlere neden olur.
Çok yemek yiyip, az hareket eden şişman insanla­rın çoğunda açık veya gizli şeker hastalığı bulunduğu­nu tıp kesinlikle kanıtlamıştır.
Şu halde zayıflayarak, ideal kiloya İnmek ile ileride muhtemel kalp ve şeker gibi iki önemli hastalık önlen­miş olur. Kalpte enfarktüs olmamak için dengeli bir ye­mek yeme, yürüme ve hareket ne kadar Önemli ise, bu­günkü modern tıbba göre, koroner spazmına veya en-farktüs’e yakalanmış olanların da bu hastalıklardan kur­tulmaları ve tekrar yakalanmamaları için dengeli bir yemek rejimi, yürüyüş ve jimnastik hareketleri yapma­ları o kadar önemlidir. Eski görüşler değişmiş ve bugün bu gibi kalp hastalıklarına, sözünü ettiğimiz şekilde bir tedavi metodu uygulanmaktadır.
özellikle, kırkını geçmiş kadınlarda, fazla ve ağır kiloların etkisiyle eklem ve kemiklerde çarpıklıklara ve romatizmal ağrılara sık rastlanılmaktadır. Bu gibi şikâ­yetleri olanların kaplıca tedavileri ve çeşitli ilaçları al­madan önce zayıflamamaları gerekir.

Maalesef, bugüne dek süren ve henüz silinmemiş, yaygın ve fakat yanlış bir kanı vardır Anadolu’da. O da birçok hastalıkların ve bunlara bağlı ölümlerin nedeni­nin gıdasızlığa bağlanmasıdır. Bu kanı ile de hemen her­kesin kafasına yerleşmiş bir husus vardır; Can boğazdan gelir. Bu arada pek çok kadının kafasında erkeğin kal­bine «midesinden» girilir düşüncesi yerleşmiştir. Günü­müzün bilimsel verilerine göre, bu görüş ve inanışlar geniş anlamıyla doğru değillerdir.
Son zamanlarda yapılan araştırmalar, şişman in­sanların işgücünün daha az olduğunu, daha az verimli olduklarını, zekâ ve hafızalarının daha çabuk yoruldu­ğunu göstermiştir. Kırk yaşında her yönden yaşlanmış, 70’inde ise genç ve hareketli kalmış pek çok insan var­dır. Bunlara «ihtiyar delikanlılar» denmektedir. Daha genç ve dinç kalmanın yollarını arayan tıp bilginleri, beslenme tarzının, yürüyüşlerin ve sporun bunda büyük etkileri olduğunu göstermişlerdir. Böylece, bir ölçüde ih­tiyarlığı önlemenin mümkün olduğu ortaya çıkmıştır.
İnsanlar yemek için mi yaşarlar yoksa yaşamak için mi yerler? sorusuna kuşkusuz yanıtlar çok değişiktir. Bi­ze göre bu sorunun cevabı, yaşamak için yemektir.
özellikle ikinci Dünya Savaşı’ndan sonra dengeli ve bilgili beslenme, yürüyüşler ve spor yapma fikri yaygın hale gelmiştir, işte bu amaçla birçok Avrupa ülkelerin­de ve Amerika’da zayıflama kampları, klinik ve hasta­neleri kurulmuş ve bunların sayıları da gittikçe art­mış bulunmaktadır.
Ancak, bir hususu hemen ve kesinlikle hatırlatma­mız gerekir: Kısa zamanda çok kilo vererek zayıflamak çok zararlıdır. Bunun çok sakıncalı olduğunu yapılan araştırmalar göstermiştir. Ayrıca, kısa zamanda çok ki­lo vererek zayıflama çok kısa ömürlüdür. Çünkü, insanlar yaradılışları gereği, kendilerini az bir şey için uzun zaman tutarlar ve mahrum edebilirler, birçok şeye uzun zaman mahrum kalamazlar, zira sinir sistemi buna im­kân vermez ve bu sistemin tepkileri kendini gösterir. Bu önemli hususa, kitabımızın «Zayıflama Metotları ve Bu Konuda Temel Prensipler» konulu 7’nci bölümünde tek­rar değineceğiz ve daha geniş açıklamada bulunacağız.

PAYLAŞ
ZAYIFLAMANIN YARARLARI Konusuna 1 Yorum Yapıldı
  1. yusuf yayla dedi ki:

    tabakalara zarar verir kalp bübrek gibi yerlere husus hastalıgı yagar bunun için bazi insanlar ölür, bazı insanlar kadın oldugu icin fazla kilo almıyor. ve herkez ezzaneden bir protix hapi alıp şişmanlıgı kolayca hastalıgı biter

Sayfa başına git